Det spår Arthur Johnsen, IKT-koordinator i bergensskolene. Onsdag vedtok fylkestinget å spandere pc-er på førsteklassingene i videregående, mot en egenandel på 1000 kroner.

Flere foreldre har henvendt seg til BT og spurt om ikke også ungdomsskoleelever skal få et tilsvarende tilbud. Mange skoler bruker programmene til Its Learning, som innebærer at elevene trenger bredbåndstilgang for å få gjort lekser og digitale eksamener.

— I dag har vi rundt fire elever pr. pc i ungdomstrinnet. Alt etter skole varierer fra tallet fra tre til fem, sier Johnsen.

Han mener at det skal være nok maskiner til at alle elever har mulighet til å gjøre lekser og oppgaver på skolen.

Bergen kommune har store planer for digitalisering av skolene. Første skritt er å gi alle skolene trådløst bredbånd. Det skal være gjort innen høsten.

— Da kan elever ta med seg sine egne bærbare pc-er eller låne skolen sine og sitte hvor som helst. Det gir langt mer fleksibilitet enn i dag, sier Johnsen.