Klokken 09.30 i dag klubber lagmann Daniel Lunde i gang andre runde av straffesaken mot de 13 tiltalte i Nokas-saken. Før påtalemyndigheten kan komme i gang med sitt innledningsforedrag skal retten gjennom en prosess for å plukke ut de 12 som skal sitte i juryen de neste tre månedene. 16 personer, pluss 2 vara, er på forhånd trukket ut som kandidater.

Når rettssaken starter, vil forsvarerne og aktoratet få anledning til å stryke til sammen fire navn hver. Det eneste kravet retten stiller er at det skal være like mange menn og kvinner tilbake. Én person som med svært stor sannsynlighet vil forsvinne raskt ut av saken, er en 53 år gammel mann fra Sandnes. Han står oppført som «bankfunksjonær», en yrkestittel forsvarerne neppe ønsker å se blant jurymedlemmene.

— At det er trukket ut en bankmann er greit, retten luker jo ikke ut folk etter hva slags stilling de har. Det å være bankmann gjør ham jo ikke inhabil i seg selv. Men det er klart at når man skal skyte ut noen, så vil det vel ikke være noen overraskelse om vedkommende blir pekt ut. Jeg blir overrasket om han blir sittende i juryen, sier advokat Harald Stabell.

Blant de andre jurymedlemmene er det hele fem som jobber eller har jobbet innen pedagogikk eller opplæring. Hele ni av de totalt 18 kandidatene har eller har hatt yrker innen omsorg eller opplæring. Forsvarerne i saken møtes i går kveld til en koordineringsmøte, for å bli enige om praktiske detaljer rundt den forestående rettssaken. Noen samlet front, slik man så i forrige runde, vil man nok likevel ikke få se. Tilståelsene har skapt en dyp troverdighetskløft.

Aftenposten/Bergens Tidende