Det betyr at politiet skal gjennomgå all bruk av bankkort i Førde helgen sykepleierstudenten ble drept. Et svært møysommelig arbeid for politiførstebetjent Torbjørn Aasbø (35) i Kripos og hans kolleger.

— Vi har delt arbeidet opp i faser, men når det kommer til stykket, blir det nødvendig å foreta en nokså manuell sjekk av de enkelte kontonumre som er brukt, sier Kripos-etterforskeren til VG.

Meldeplikt

I en kjennelse fra retten gis politiet anledning til å kartlegge kortbruken mellom klokken 16 fredag 4. juni til klokken 12 mandag 7. juni. Ifølge Bankenes Betalingssentral ble det foretatt hele 23.000 betalingskorttransaksjoner i Førde i dette tidsrommet. På toppen av det kommer uttak i minibank og betaling med diverse kort på bensinstasjoner. Totalt: 27.000 transaksjoner.

— Den fasen vi er inne i nå, er å skille kontonumrene vi har fått, og fordele dem på de ulike bankene. Når dette er foretatt, vil vi be den enkelte bank om å gi oss identiteten til kontoens eiere, og opplyse om det finnes flere kort på samme konto. Bankene er pålagt vitneplikt overfor politiet, og kan således gi oss dette, forklarer Aasbø til VG.

Tanken er så å samkjøre disse opplysningene med etterforskernes eget register. Et register som pr. i dag teller 8000 registrerte vitneutsagn, avhør og enkeltpersoner.

<b>DRAPSSTEDET:</b>Det er 100 dager siden Anne Slåtten ble funnet drept. FOTO: ODDLEIV APNESETH