Det sier aktører i markedet til Bergens Tidende som en kommentar til tapsbølgen som nå skyller inn i bankregnskapene for 1. kvartal 2003. Viseadministrerende direktør Oddmund Åsen i SpareBank 1 Nord-Norge ser med bekymring på nedturen for industrien i distriktene: — Tapsutsiktene er for tiden det helt sentrale temaet i banknæringen, sier Åsen til Finansavisen.

I Sogn og Fjordane sliter verfts- og verkstedindustrien med å få nye kontrakter. I tillegg går den viktige metallindustrien i Høyanger og Årdal en svært usikker fremtid i møte, etter at Norsk Hydro har varslet full investeringsstopp for sin aluminiumindustri i Norge etter utbyggingen på Sunndalsøra.

Ifølge ordfører Arild Ingar Lægreid i Årdal kan nedlegging av gammel teknologi på aluminiumsverket berøre inntil 2000 innbyggere i kommunen. Det vil også få store negative ringvirkninger for lokalbankene.

Nå kommer nye kapitalkrevende engasjement i distriktene til å få merke frykten i banknæringen: – Bankene må legge om kredittpolitikken og kjøre en strammere linje, sier Oddmund Åsen i SpareBank 1.

Både Sparebanken Sogn og Fjordane og Indre Sogn Sparebank hadde større tap en forventet på utlån i 1. kvartal i år.