Et vorspiel i Bergen i februar i år utviklet seg til å bli en svært så blodig affære. Da det kom for en dag at en av festdeltakerne hadde involvert en bekjent i en politisak, ble han bedt om å gå inn på et soverom i leiligheten.

Flere personer var til stede på soverommet, da to av dem begynte å slå mannen med knyttet hånd. Han ble også slått med slagvåpen. Volden førte til at offeret fikk et mindre brudd i ryggen. Han fikk også blodutredelser og hevelser over store deler av kroppen.

Uprovosert

23-åringen og 22-åringen som slo mannen, ble dømt for legemsbeskadigelse i Bergen tingrett denne uken. Retten mener volden var uprovosert og fant det skjerpende at flere var sammen om å banke opp mannen.

22-åringen er tidligere dømt for legemsbeskadigelse fem ganger, mens 23-åringen har fire slike dommer.

Narkotikaforbrytelser

Volden var det mest alvorlige lovbruddet de to ble dømt for. I tillegg ble 23-åringen dømt for flere mindre narkotikaforbrytelser og oppbevaring av en batangakniv.

Sistnevnte fikk en dom på to års fengsel, hvorav ett år er gjort betinget. Inkludert i denne dommen er en betinget fengselsstraff på ett år og ni måneder fra en dom i mars i år. Flere av lovbruddene 23-åringen ble dømt for nå ble begått i prøveperioden for den forrige dommen.

22-åringen ble dømt til fengsel i fem måneder.