FINN E. VÅGA StavangerAdvokat Aase Sigmond, som forsvarer kristiansanderen som er tiltalt for å ha knivstukket to innvandrere i Stavanger sentrum i fjor, vil legge fram et fotografi som bevis på at klienten ble knivstukket under slagsmålet.Han og broren klarte ikke å flykte da de ble innhentet av en stor gruppe innvandrerne. De ble begge slått og sparket. Senere samme natt ble to av innvandrerne som angrep brødrene, knivstukket. Den ene av dem ble påført til sammen åtte stikksår. Mer nyansert Aktor, politiinspektør Rune Høgberg, tegnet i retten et mer nyansert bilde av hva som skjedde tidligere på kvelden og natt til lørdag 4. mars i fjor: Begge de to innvandrerne, som ble skadet under slagsmålet, har også vært under etterforskning. Begge for legemsfornærmelser mot flere av de tiltalte og for falsk forklaring. Begge sakene ble henlagt av politiet. — Men retten må vurdere om brødrene som ble mishandlet av gruppen med utenlandske menn, handlet i nødverge eller reagerte med berettiget harme. Retten må eventuelt ta stilling til hvilken betydning provokasjonen mot dem hadde for deres angrep på innvandrerne, sa Høgberg. Krever erstatning Etter aktors mening påvirker ikke innvandrernes angrep på de tiltalte skyldspørsmålet, men vil få innvirkning på straffeutmålingen.Bistandsadvokatene til de to innvandrerne kommer til å kreve betydelige økonomiske erstatninger: To millioner kroner til innvandreren som fikk flest knivstikk, og flere hundre tusen til den andre. Retten administreres av byretts-justitiarius Olav T. Laake.Stavanger Aftenblad/Bergens Tidende