Politiets Overvåkningssentral på Vestlandet har i løpet av høsten trappet opp overvåkningen av nynazister i Bergen. — Vi har jevnlig kontakt med enkeltpersoner i det nynazistiske miljøet, sier POT sjef på Vestlandet Steinar Karlsen til Bergens Tidende. Han sier POT aktivt oppsøker nynazister. - Vi reiser ut og banker på døren, sier han. Gode erfaringer POT har gode erfaringer med denne type forebyggende arbeid. - I 1997 registrerte vi en kraftig oppblomstring av nynazister i Haugesund. Da ble det kartlagt over 60 nynazister. I tillegg ble det beslaglagt både våpen og sprengstoff, sier Steinar Karlsen. POT klarte da og splitte opp miljøet ved å aktivt oppsøke de mest hardbarkede personene.- Vi forsøkte å skaffe til veie bolig og arbeid. Dette har vi nå gjort i Bergen, noe som har vist seg å være ganske vellykket, sier Karlsen. I Bergen er det nå registrert mellom 20 og 25 aktive nynazister. - Vi mener å ha god kontroll på dette miljøet, sier Karlsen. Tøffere miljø Bergens Tidende skrev 29 juni i år at det nynazistiske miljøet i Bergen skal ha blitt tøffere i løpet av den siste tiden. Dette har sammenheng med at tre sentrale nynazister fra Sørlandet flyttet tilbake til Bergen i april. POT kjenner til at det jevnlig foregår møtevirksomhet på Vestlandet. Likevel hevder Karlsen at det ikke foreligger noen dramatikk her. - Nynazistene foretar seg en del reisevirksomhet, spesialt nå om sommeren. Men vi har ikke registrert noe spesielt tøffere miljø den siste tiden, påpeker Karlsen. Kommunen orientert Bergen Kommune ble 2 juni i fjor orientert om det nynazistiske miljøet i Bergen i et skriv fra POT. Der går det frem at POT har som mål å arbeide aktivt innenfor det høyreekstreme miljøet i Bergen. Det blir også pekt på at: "Det er urovekkende at enkeltpersoner i miljøet har kontakt med likesinnede andre steder i landet og at enkeltpersoner i miljøet har voldelig kriminell bakgrunn." 1. november i fjor opprettet Bergen Kommune en såkalt SLT-stilling som skal samordne lokale kriminalitets-forebyggende tiltak i de ulike bydelene i Bergen. - Jeg er blitt orientert om det nynazistiske miljøet i Bergen. Men vi har ikke satt i gang noen konkrete forebyggende tiltak, sier SLT-representant Wenche Bauge.