KRISTIN JANSEN

RUNE CHRISTOPHERSEN

Underslagene skal ha pågått gjennom flere år, men det var først i høst DNB NOR oppdaget betydelige uregelmessigheter ved kontoret. Banken har anmeldt saken til politiet.

— Jeg kan bekrefte at vi har mottatt en anmeldelse for underslag, og at det dreier seg om et betydelig beløp. Saken er nå under etterforskning. Det gjenstår en del arbeid før vi får nøyaktig oversikt, sier politiadvokat Einar Råen.

Mangler oversikt

Samtidig som politiet driver sin etterforskning, prøver banken å finne ut hvor pengene har tatt veien.

— Vi har igangsatt interne undersøkelser for å finne årsaken til uregelmessighetene, sier informasjonsdirektør Jarl Veggan i DNB NOR.

Beløpet skal dreie seg om flere millioner kroner, men ifølge Veggan har banken ennå ikke full oversikt over sakens omfang.

Kvinnen i 50-årene er fjernet fra stillingen sin i banken mens etterforskningen pågår. Hun har vært i avhør hos politiet, men Råen vil ikke kommentere hvorvidt hun har tilstått forholdene hun er mistenkt for.

— Jeg kan ikke si noe om hva som er kommet frem i avhør. Vi trenger minst en måned til for å etterforske saken, sier politiadvokaten.

Etter det BT forstår har flere personer i kvinnens nærmiljø reagert på hennes livsførsel. Til tross for at både hun og ektefellen har meget beskjedne inntekter og er uformuende, skal de ha hatt et betydelig forbruk.

BT var i går i kontakt med kvinnen, som ikke ønsket å uttale seg om saken.

— Ingen kommentar. Du får snakke med ledelsen.

Få tilfeller

Men heller ikke kontorleder for bankfilialen der kvinnen arbeidet, vil si stort.

— Jeg har ingen kommentar til den saken.

— Hvordan ble uregelmessighetene oppdaget?

— Jeg har ingenting å si om dette.

Informasjonssjef Tore Dyrdahl i DnB NOR bekrefter at en ansatt ved filialen er anmeldt for underslag, men vil ikke si noe om hvordan dette skal ha foregått, eller hvordan det ble oppdaget.

— Hva skjer med kvinnen nå?

— Generelt er vanlig praksis i slike saker at personen som er mistenkt suspenderes fra stillingen mens etterforskningen pågår. Først når vedkommende eventuelt dømmes, får han eller hun sparken. I så fall krever vi vanligvis at pengene blir tilbakebetalt.

— Hvor ofte opplever dere at ansatte underslår penger?

— Det skjer meget sjeldent. De siste fire-fem årene har vi hatt maksimalt tre tilfeller.

- Vanskelig sak

— Er det mulig å gjøre noe slikt uten å bli oppdaget?

— Vi har i utgangspunktet svært gode kontrollrutiner. Likevel er det slik at vi er avhengige av at ansatte som er i kontakt med penger er til å stole på. Våre medarbeidere er stort sett lojale, men av og til opplever vi dessverre at noen ikke er det, sier Dyrdahl.

Han understreker at DNB NOR alltid går igjennom rutinene sine etter underslagssaker.

Lensmannen som har ansvaret for etterforskningen, sier det gjenstår en rekke undersøkelser før politiet får skaffet seg oversikt over saken.

— Er det et vanskelig arbeid?

— Det er alltid vanskelig å etterforske økonomiske saker på et så lite sted, fordi det er så touchy. Vi ønsker ikke å komme med synsing i saken. Det kan få katastrofale konsekvenser i et lite bygdesamfunn, sier han.