Dette melder Firda.

Avisa opplyser at banken har ikkje gitt noko formelt tilbod om finansiering. Men i eit brev til Aksjon Dalsfjordbrua skisserer banken ein alternativ finansieringsmåte som banksjef Ingar Valvik og styreleiar Kjartan Strand meiner å kunne stå inne for.