Det er målet til fylkeskommunen som nå har lagt frem fremdriftsplanen for byggetrinn tre av Bybanen, Rådal-Flesland.

Ifølge fylkesrådmannen, som presenterer saken for politikerne, bør planen se slik ut:

  • April 2011: oppstart av anskaffing av prosjektering samt grunnundersøkelser
  • Januar 2012: Oppstart av prosjektering og grunnerverv
  • Våren/sommeren 2013: Anskaffelse av utbygging
  • Sensommer 2013: Oppstart av utbygging
  • Vinter 2015/16: Testkjøring og prøvedrift
  • Vår 2016: Oppstart av drift av banen

Trenger flere

I saken skriver Nilsen det vil bli behov for å styrke organisasjonen i Bybanen Utbygging. Det forutsettes samtidig at man skal benytte arbeidskraften til dem som jobber med byggetrinn to også i neste faste. Målet er at en bybane til Flesland skal være klar i tide til at det nye terminalbygget på flyplassen står klart.

— Dersom alt går på skinner er banen ferdig bygd i løpet av høsten 2015. Men så trenger vi et halvår med prøvekjøring for å se at alt fungerer, samt få de nødvendige godkjennelser, sier Nilsen til bt.no.

Noe raskere enn 2016 får man ikke Bybanen til Flesland, påpeker han.

— Dette er en realistisk kjøreplan, og den er vanskelig å forsere. Skal man forsere ting så har det også en tendens at det øker kostnadene. Jeg tror man må være fornøyd om man klarer disse målene.

Ikke stor økning

Han sier det ikke er snakk om store ressurser som må økes i Bybanen Utybygging.

— Men det skal også bygges et nytt depot og verskted, det vil kreve ekstra resssurser.

I planen han legger frem legges det opp til en tidsplan hvor et nytt verksted vil stå klart i desember 2015.