Byråd for byutvikling, klima og miljø, Filip Rygg, bekrefter at byrådet vil utrede dette alternativet fra høsten av.

Byrådet vurderer ifølge Rygg å la Bybanen gå på batteri i deler av sentrum, for å redusere inngrepene i den historiske delen av byen til et minimum.

- Nice i Frankrike har valgt denne løsningen. Der blir bybanen drevet av nettstrøm alle andre steder enn gjennom historisk bebyggelse i sentrumskjernen. Banen går over på batteri i de områdene, og slår seg over på strømnettet igjen når sentrum er passert, sier Rygg.

Rygg sier at byrådet allerede har bestilt en utredning av batteridrift for Bybanen gjennom Bergen sentrum.

- Da drøftes det også om By­banen kan gå via Nordnes med tunnel under Vågen. Det er naturlig med batteridrevet bybane over Bryggen og et stykke utover i Sandviken, sier han.

Rygg presiserer imidlertid at han personlig ennå ikke har bestemt seg for om Bryggen er hans foretrukne trasévalg.

Mæland vil ha Bryggen

Tidlig i sommer bekreftet byråds­leder Monica Mæland overfor Bergensavisen at hun ikke ser noen fordeler med å legge Bybanen i tunnel ut av Bergen sentrum mot Åsane.

Hun sier at tunnelåpninger midt i sentrum ikke er en god idé. Blant annet fordi under­jordiske bybanestopp medfører behov for overvåking og vakthold. Dessuten mener Mæland at bybane over Bryggen vil gjøre det fredede området til en helt annen attraksjon, som dagens bergensere sjelden bruker.

Politisk kamp

Batteridrevet bybane over Bryggen kan bli en av det kommende årets store politiske kamper. For det er slett ikke sikkert at Monica Mæland en gang har full støtte i sitt eget parti, Høyre.

Slik kommenterer Høyres leder for komité for miljø— og utvikling, Dag Skansen, Mælands utspill:

- Jeg føler vi ikke har diskutert saken godt nok internt i partiet. Mælands argumenter om en synlig og tilgjengelig bane gir også store utfordringer, blant annet med tanke på de fredede og verneverdige hensynene i sentrum.

KrF skal være mindre kritisk til Byggen-alternativet, selv om Rygg sier at de ikke har bestemt seg ennå. Frp, som er det tredje partiet i byrådet, har fått klar beskjed fra fraksjonsleder Eiler Macody Lund at eneste alternativ er tunnel ut av Bergen sentrum.

- Mye kan skje. Det er nesten et år til reguleringsplanen skal vedtas, sier Filip Rygg.

Vognene må bygges om

I Nice ble ekstrakostnaden for batteridrift gjennom sentrum på 16 millioner kroner. Så mye kostet det å ruste opp vognene med batterier. Rygg sier at ekstrakostnaden i Bergen må vurderes opp mot kostnadene ved tunnel.

- Vi må være varsomme i bruken av statens og bilistenes bompenger. Får vi til en batteridrevet bybane gjennom sentrum, får vi et utslippsfritt, stillegående og moderne kollektivsystem, sier Rygg.

Diskuter saken under: