— Dette er et overgrep fra kommunen. Uten denne ballplassen har ungene på Løvstakksiden ingen steder å leke og spille fotball, sier Dag-Geir Bergsvik Knudsen, nestleder i Solheim borettslag.

De fire høyblokkene til Krohnsminde borettslag skal pusses opp, og i den anledning har kommunen leid ut ballplassen i Garvergaten til entreprenørene.

I går begynte barnas tumleplass å fylles opp av materialer og containere, og på mandag starter anleggsarbeiderne arbeidet for fullt. De neste 16 månedene blir ballplassen omgjort til en byggeplass. Ved nyttår skal også Ny-Krohnborg skole pusses opp, og da står barna i det allerede belastede området helt uten lekeplass.

Krever alternativ

— Det nærmeste lekeområdet blir Gyldenpris, men det er for langt unna. Jeg frykter at barna kommer til å reke gatelangs, sier Knudsen.

Han får støtte fra Rolf Rasmussen, leder i Ny-Krohnborg velforening.

— Kommunen slår beina under oss når de fratar oss en av de få flekkene for ballspill som vi kan tilby ungene. Ingenting er mer rus- og krimforebyggende enn idrett. Det er også en måte å integrere alle kulturer, sier Rasmussen.

Han viser til at ballplassen også er et viktig samlingspunkt ved ulike markeringer, blant annet St. Hans feiring. Rasmussen mener kommunen er nødt til å finne et alternativ for beboerne.

— Vi finner oss ikke i dette. Kommunen må kompensere med å sette opp busser til idrettshallene på Landås, mener han.

Ser på saken på nytt

Lisbeth Iversen (KrF), byråd for klima, miljø og byutvikling, vedgår at kommunen ikke har tatt godt nok hensyn til barna i denne saken.

— Grønn etat vil se på denne saken på nytt, og er allerede i gang med å diskutere løsninger for å unngå at barna blir frarøvet et lekeareal i en så lang periode. De kan ikke stå fullstendig uten tilbud, sier Iversen.

Hun har ikke løsningen klar, men sier kommunen nå ser etter andre områder i en mellomperiode.

— Hvorfor leide dere ut lekeplassen?

— Det er krevende med omfattende rehabiliteringsarbeid på bynære boliger. Jeg vet ikke om dette lar seg løse enkelt, men vi skal snu alle stener, sier Iversen.

Varslet på SMS

Naboene reagerer også på måten de ble varslet på. Beskjeden kom nemlig på SMS.

— Vi hadde hørt rykter om oppussingen, og ventet på nabovarsel slik at vi kunne sette oss inn i planene for å se om det var noe vi ville klage på. Det har vi ennå ikke fått, sier Knudsen.

I stedet tikket det inn en tekstmelding fra Krohnsminde borettslag to uker før arbeidet på ballplassen skulle starte. Nå har Solheim borettslag sendt et protestbrev til kommunen. «Vi går ut fra at det ikke kan sendes gjenboervarsel via en mobil», skriver Knudsen.

Einar Baldersheim, styreleder i Krohnsminde borettslag, sier meldingen var rent som informasjon i ren vennskapelighet, og at det ikke dreide seg om et nabovarsel.

Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB) har ansvaret for å varsle naboene om oppussingen.

— Vi sender en søknad til Bergen kommune i disse dager om å benytte denne plassen til et annet formål enn det som er i dag. Først da vil det gå ut et nabovarsel til de berørte partene, hvor de får mulighet til å klage, sier Jarle Kvalvik, leder for boligdrift i BOB.

Containerne og materialet som allerede er på plassen er avtalt med kommunen på forhånd og krever ikke nabovarsling, ifølge Kvalvik.

Hva er din mening om saken? Delta i debatten under.

NABOENE PROTESTERER: Dag- Geir Bergsvik har engasjert seg i saken, og sendt klagebrev til kommunen.
Simen Grytøyr
BESLAG PÅ BALLPLASS: Lekeplassen er i ferd med å fylles opp av containere og materiell.
Simen Grytøyr