• En, to, tre, slipp! 420 blå og røde ballonger går til værs fra skoleplassen på Fridalen skole. 420 ballonger mot mobbing.

TRULS SYNNESTVEDT

«Å være venner, å holde hender», synger hele plassen.

— Alle har rett på et skolemiljø fritt for vold, rasisme og krenkende atferd, sier oppvekstbyråd og tidligere Fridalen-elev Hans-Carl Tveit fra trappen foran guttedoen.

Etter at rektor Randi Gelink har ønsket både elever, ansatte og foreldre velkommen til startmarkering av skolens antimobbeprosjekt.

— Det skal være null mobbing på skolen, nikker Jade J. Andersen (8) fra klasse 3b så krøllene veiver.

Null, nemlig. Derfor er skolens antimobbeprogram døpt Zero, og utarbeidet av Senter for Atferdsforskning i Stavanger. Dessuten godkjent av departementet.

Tatt på alvor

— For vi vil ha en skole der alle bryr seg om hverandre og tar vare på hverandre, sa byråd Tveit, som fortalte forsamlingen på skoleplassen at han kom rett fra tannlegestolen og derfor ikke hadde helt kontroll med tungen.

Men ble han mobbet av den grunn? Niks, ikke på Fridalen, nei.

Tveit repeterte også at det var Bergen kommune som sist vinter hadde lagt en handlingsplan mot mobbing, og i den forbindelse oppfordret den enkelte skole til å lage sin lokale handlingsplan.

— Dette har Fridalen tatt på alvor, sa Tveit og oppfordret elever til å hjelpe medelever som ble mobbet, eller gi beskjed til voksne hvis de oppdaget mobbing.

Flere elevundersøkelser

I Zero-programmet fra Senter for atferdsforskning er nulltoleranse for mobbing en målsetting.

I tillegg til at skolens personale skal kurses, skal det etableres en ressursgruppe hvor både ansatte, elever og foreldre skal være representert. Det er denne gruppen som skal ha ansvaret for å drive programmet fremover i de kommende skoleårene. Gruppen skal også utveksle erfaringer med andre Zero-skoler.

Det skal også gjennomføres flere elevundersøkelser og konkrete, ukentlige tiltak i forbindelse med undervisning og inspeksjon i friminuttene.

Dermed blir det et kontinuerlig arbeid mot mobbing, både blant elever og personale.

— Vi vil ha en skole der alle er snille mot hverandre, Zero vil hjelpe til med det, mente byråd Hans-Carl Tveit.

«Å være venner...»

Og så sa rektor en, to tre, slipp og alle antimobbeballongene steg til himmels mens ungene sang «Å være venner, å holde hender».

NEI TIL MOBBING: Tre klassevenninner fra 3B på Fridalen skole som alle synes at mobbing er dumt. Fra venstre Jade J. Andersen (8), Rebecca Louise Sandal (7) og Ida-Helen Grini (7).<p/>FOTO: GIDSKE STARK
EN, TO TRE, SLIPP: Flere enn 400 ballonger gikk til værs fra skoleplassen på Fridalen da skolen markerte starten på sitt antimobbeprosjekt i går.<p/>FOTO: GIDSKE STARK