I et brev til Balestrand kommune, datert den 17. august slår justisministeren fast at Balestrand skal få tilbake sin egen lensmann, etter å ha delt lensmann med Høyanger i lang tid. Det skriver Sogn Avis.

Brevet var adressert ordfører i Balestrand Harald N. Offerdal (Ap), som i juli i år sendte et skarpt brev til justisministeren med spørsmål om hvorfor lensmannskontoret fortsatt sto tomt.

Det var Sogn Avis som først omtalte brevet, hvor også ordføreren i Høyanger og ordføreren i Hyllestad uttrykte sin bekymring over situasjonen.Justisministeren svarte forrige uke at Balestrand har vært uten lensmann uakseptabelt lenge.

Politimesteren i Sogn og Fjordane har opplyst til Politidirektoratet at prosessen med utlysningen av stillingen er i gang.

— Uakseptabel responstid

Siden februar 2010 har lensmannen i Høyanger måtte gjøre jobben i Balestrand kommune også.

«Politibemanninga i fylket er langt unna den nasjonale målsetjinga om 2 politifolk pr. 1000 innbyggjarar innan 2020; i juni 2011 var dekninga i Sogn og Fjordane 1,14 (...) Med signala om ei ytterlegare sentralisering i fylket vil responstida i høve ulukker, beredskap og kriminalitet bli uakseptabel i distrikta.», skrev de tre ordførerne i brevet til justisministeren.

Raser mot sentraliseringen

I flere tilfeller de siste årene har politi fra Florø og Førde vært nødt til å rykke ut til Balestrand. Fra Førde som ligger nærmest Balestrand tar det om lag halvannen time å kjøre.

«Som ordførarar kan vi ikkje akseptere ei sentralisering av polititenestene i fylket; ei nedbemanning som først og fremst vil råke distrikta og småkommunar som Balestrand og Hyllestad», skrev de tre ordførerne i brevet.

Vil ha bemanningsopprør

Striden om lensmannsstillingen har pågått i lang tid. Politidirektoratet har også svart på Offerdals bekymringer tidligere.

I et skriv fra 24. november 2010 slo assistrende politidirektør Vidar Refvik fast at bemanningen er tilfredsstillende.

«Sett hen til kriminalitetsutvikling og befolkningsutvikling i Balestrand er dette rett prioritering av ressursene».

ORDNET OPP: Justisminister Grete Faremo var enig med de tre ordførerne om at Balestrand har vært uten lensmann for lenge.
SCANPIX
REAGERTE: Ordfører Harald N. Offerdal i Balestrand har lenge sett seg lei det tomme lensmannskontoret.