— Totalbildet viser at BT har vært balansert, men en kan undre seg over hvorfor det er blitt slik? Burde ikke en avis som har tatt et så klart standpunkt på lederplass også våget å vinkle de redaksjonelle sakene mer i tråd med dette standpunktet? Det virker som avisen har vært redd for å bli oppfattet som ubalansert, sier medieforsker Lars Arve Røssland ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen.

Les hele rapporten her!

Leser ubalanse

Hans kollega professor Helge Østby tror BTs klare standpunkt på lederplass for Bybanen er forklaringen på at mange leser en manglende balanse inn i avisens redaksjonelle dekning.

— BT snakker med tre stemmer i avisen. Du har BT på lederplass, du har journalistene og du har kildene. Lesere sorterer ikke like tydelig mellom disse

Rapporten har de to forskerne laget på oppdrag fra Bergens Tidende. Den viser at BT har snakket med flere kilder som er for Bybanen enn kilder som er mot.

— De tradisjonelle kildene i slike saker, politikere og administrasjon, har vært med på å gi en ubalanse i kildenes standpunkt. Det skyldes at det både blant politikere og i administrasjon har vært et klart flertall for Bybanen, sier Østby.

Flest leserbrev mot

Blant de 400 leserbrevene er det flest innlegg mot Bybanen. 48 prosent av innleggene er mot, mens 42 prosent er for.

— BT har åpnet spaltene sine for lesersynspunkter. Det som slår oss er at svært mange innlegg har kommet etter at bybanesaken i realiteten var avgjort politisk. Det kan gi grunnlag for å spørre om BT i tilstrekkelig grad har informert leserne om hvordan saken sto politisk, sier Røssland

Ansvarlig redaktør Einar Hålien sier han ikke er overrasket over konklusjonen i rapporten.

— Det som har vært aller viktigst for meg er at det ikke kan hevdes at vi har underslått motargumentene. Samtidig er jeg opptatt av at det skal være en sterkere vilje i BT-journalistikken. Det betyr at det er legitimt å vinkle en sak på en måte som avisen synes er riktig, sier Hålien.

MER TYDELIG: Bergens Tidende kunne godt ha vinklet bybanestoffetsitt mer i tråd med det som er avisens standpunkt på lederplass, menermedieforskerne Lars Arve Røssland (t.v.) og Helge Østby.
Larsen, Bjørn Erik