— Reguleringsplanen for den langsiktige løsningen er lagt ut til høring i disse dager. Hvordan området foran Bryggen endelig kommer til å se ut, vet ingen i dag, sier avtroppende byråd for byutvikling, Nils Arild Johnsen.

I dag oversendte han til det nye byrådet saken som omhandler de næringsdrivendes ønske om å opparbeide området foran bryggerekken - som en midlertidig løsning.

— Jeg poengterer ordet midlertidig, sier Johnsen.

Tre eller stein

Bryggen Private Gårdeierforum vil legge et tredekke foran Norges mest kjente husfasade. Klar til våren og ny sesong. Stiftelsen Bryggen, som ivaretar de antikvariske verdiene, er sterkt uenig i denne avgjørelsen. Brostein passer mye bedre. Stiftelsen ser helst at byrådet tok seg tid til en grundig faglig gjennomgang.

På hjemmebane

Neste uke blir Lisbeth Iversen (KrF) byråd for byutvikling, og får ansvaret for Bryggen-temaet. Bysiden inviterte henne til et møte med Lasse Bjørkhaug, direktør i Stiftelsen Bryggen - og Iversen kom tilbake til sin gamle hjemmebane.

— Som interiørarkitekt kjenner jeg Bryggen fra inn- og utsiden. Her hadde jeg min arbeidsplass i flere år, og frøs meg gjennom mang en vinter.

— Tredekke eller brostein?

Å, nei, så lett var det ikke. Med kløktig politikerteft presiserer Lisbeth Iversen at hun er der for å lære, for å fange opp en aktuell problemstilling som vil kreve nøye drøfting og visjonær tankevirksomhet.

Begge deler?

— Men hvorfor kan vi ikke være mer fleksible? spør hun Lasse Bjørkhaug

— Hvorfor ikke både tre og brostein hvis det er mest formålstjenlig i en slik midlertidig løsning?

Lasse Bjørkhaug gir oss en lynkjapp tur inn i restaureringsområdet. Hus blir nå gjenoppbygd slik de opprinnelig ble oppført rundt 1700.

— Vi går for brostein foran Bryggen fordi det er det originale byggematerialet her. Når vi avdekker tregulvene, ligger det lag med brostein under. Vi har et ansvar for å ivareta de antikvariske interessene til dette området. Sikkerheten må ivaretaes. Kan brannbilene komme seg frem hvis noe skjer?

Het potet

Det dreier seg altså om å finne balansegangen mellom de antikvariske verdier og 100 bedrifters kommersielle utfoldelsesmuligheter. Den kommende byråden ser en het erkebergensk potet nærme seg hennes politiske fang.

— Bryggen engasjerer oss alle. Vi må tenke smart og klokt.

Lasse Bjørkhaug:

— Uansett materialvalg - den gode løsningen får vi alltids finansiert.

Det ulmer på Bryggen - heldigvis i overført betydning, men alvorlig nok.

FØRSTE MØTE: Lisbeth Iversen (KrF), påtroppende byråd for byutvikling, får ansvaret for Bryggen-temaet. I går fikk hun en forsmak da hun møtte Lasse Bjørkhaug, direktør i Stiftelsen Bryggen. FOTO: ARNE NILSEN