Det går frem av den årlige badevannsrapporten til Bergen kommune.

Helsevernetaten har i samarbeid med Vann— og avløpsseksjonen undersøkt hvor mye bakterier det er på de mest populære badeplassene i bergensområdet. Resultatene er nedslående for det tradisjonsrike sjøbadet på Nordnes. Det gjelder imidlertid ikke for bassenget på sjøbadet.

— Vannkvaliteten i bassenget på Nordnes sjøbad er god. Prøvene ble tatt i sjøen, presiserer leder i Helsevernetaten, Ingvar Tveit.

Idrettsetaten forsikrer også om at badevannet i bassenget på Nordnes er rent og fint.

— Vi har sjøvann i bassenget, men det vannet som pumpes inn renses kjemisk og tilfredsstiller kravene for god badevannskvalitet. Vi sjekker dessuten badevannet fire ganger dagen. Verdiene ligger langt innenfor rammen, og er svært velegnet som badevann, sier distriktsleder i Idrettsetaten, Åge Nilssen.

Målingene viser at en rekke friluftsbad fremdeles er sårbare for forurensning. Hovedårsaken er utslipp av kloakk og avrenning fra jordbruk.

Her er resultatene for 2005:


Godt egnet badevann

 • Banktjørn (Os)
 • Geitvika (Fjell)
 • Helleneset (Bergenhus)
 • Kyrkjetangen (Fyllingsdalen)
 • Mjølkevika (Fana)
 • Mobergsvika (Os)
 • Mollavågen (Os)
 • Sandviken sjøbad (Bergenhus)
 • Skjoldbukta (Fana)
 • Spjeldsundet (Fjell)
 • Storåkervika (Åsane)
 • Søre Bildøy (Fjell)
 • Søvikvåg (Os)
 • Tyssøy (Sund)
 • Vorlandsvatnet (Sund).

På flere badeplasser er det tidligere registrert god vannkvalitet, og helsevernetaten regner disse badeplassene som godt egnet også i år. Dette gjelder:

 • Grønnevika
 • Haukelandsvatnet
 • Konsulbukta
 • Lønborg
 • Lønninghavn
 • Sætervika
 • Søndre Hetlevik
 • Tømmervågen og Vollane i Bergen
 • Kuvågen, Lyssandfjæra og Sperrevik i Os
 • Kårtveitpollen og Liljevatnet i Fjell
 • Rophammeren og Sætervika i Sund

Mindre egnet badevann

Disse badeplassene kan brukes til bading, men de er sårbar for forurensing, spesielt etter nedbørsperioder:

 • Grønskjeret(Åsane)
 • Holmen(Arna)
 • Kvernavatnet(Fjell)
 • Nordnes sjøbad (Bergenhus)
 • Tellevik(Os).

Ikke egnet som badevann

Helsemyndighetene forbyr ikke bading der, men vil likevel frarå det:

 • Garnes (Arna)
 • Kalvetrevik(Arna)

Tennebekktjernet blir raskt overbelastet i godværsperioder med svært stor badeaktivitet. Derfor er det satt i verk et eget overvåkingsprogram. Dersom det skulle bli for høyt bakterienivå, vil dette bli skiltet på badeplassen.

Helsevernetatens målinger fortsetter gjennom badesesongen, og vil etter hvert bli offentliggjort på Vann— og avløpsetatens nettsider. Her finner du også annen informasjon om badeplassene.

<b>«MINDRE EGNET»</b> Forurensning hindrer Nordnes sjøbad i å få toppkarakter av Helsevernetaten. FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN