I 1995 og 1999 ble Knut Holme Sulen innvalgt i bystyret for Fremskrittspartiet. Det skjedde med hjelp av en kumuleringsaksjon for å få inn Fana-folk i bystyret, organisert nettopp av Gunnar Ramstad. To bakspillere på samme lag møtes nå til kamp i åpent lende.

For Knut Holme Sulen er en bakspiller. I Fremskrittspartiet har han med ujevne mellomrom involvert seg i interne konflikter. De har det vært mange av i partiet.

  • Sulen var involvert da styret i Bergen Frp ville ekskludere sin egen styreleder, John Mandelid i 1993.
  • Sulen var med i opprøret i Frps nyvalgte bystyregruppe i 1999 der Arne Sortevik ble kastet som gruppeleder. Sorteviks posisjon ble til slutt reddet av daværende nestformann Siv Jensen.
  • Sulen forsøkte i 2002 å presse bystyremedlem Arvid Blommedal med lydbåndopptak som skal ha avdekket en tvilsom kontakt mellom Blommedal og en ekskludert partisekretær i Hordaland Frp. Sulen unngikk eksklusjon fordi sentralstyret i Frp var mer opptatt av å ekskludere Blommedal.

Men Sulen er kjent for mer enn å drive renkespill i Frp. I 1997 solgte han selskapet World Call ANS til tidligere SAS-toppsjef Janne Carlzon for et ukjent millionbeløp.

Han var med å stifte World Medical Center sammen med en av Bergens største eiendomsbesittere, Arne Veidung. Selskapet skulle tjene millioner på salg av en databrikke med medisinsk informasjon, et helsekort. Selskapet har foreløpig ikke tatt av, men taper heller ikke penger.

Sulen selv har ikke synlige inntekter av betydning. Han har operert med null i inntekt eller svært lave inntekter på likningsattestene de siste årene, og har også null i formue. Men han har åpenbart penger nok til å betale inn de 500 kronene i innskudd som gjør ham stemmeberettiget på innskytermøtene i Fana Sparebank.

Der har han flere ganger gjort seg gjeldende som kritiker. I 1998 sto han bl.a. i spissen for et opprør. John Mandelid ledet den gangen forstanderskapet i banken. Han klarte å ri stormen av, fordi opprørerne ikke var mange nok. I år har de lært.