KARI PEDERSEN kari.pedersen@bt.noLørdag var Helming støtte og veileder da Cathrin Rustøen sjokkerte fylkesårsmøtet med å si fra talerstolen at hun er voldtatt av en sentral tillitsvalgt i Frp.I går var Helming hjemme igjen i Kvitura på Grimstadneset. Men oppdraget han har påtatt seg er langt fra avsluttet.Alle husets telefoner har kimt i ett det siste døgnet. Journalistene ringer, partifeller skjeller ham ut eller kommer med nye historier som også handler om den ukulturen han hevder rår i partiet.— Mitt ærend er å hindre at slike ting skjer igjen, sier Lars Kristian Helming. Truet Ikke alle vil ham vel. Siden Helming startet dette arbeidet for fire uker siden har han mottatt fem drapstrusler. To er tekstmeldinger som han prøver å spore, de øvrige har ringt for å skjelle ham ut. Men Lars Kristian Helming har valgt å overhøre truslene. - Meg skremmer de ikke, verken med injuriesøksmål eller trusler, sier han til Bergens Tidende. Ni saker Gjennom hundrevis av telefonsamtaler og kontakt med ofrene mener nå Helming han kjenner til ni voldtekter knyttet til FpU de siste tre årene. Syv jenter og to gutter, alle over 16 år.To av dem er offentligheten kjent med; Cathrin Rustøens historie og en 16 år gammel jente i Skien.Begge disse overgrepene skal ha skjedd på landsmøtet til Fremskrittspartiets Ungdom i Langesund i januar i fjor. På det landsmøtet fant ifølge Helming også en tredje voldtekt sted.To skal ha skjedd i Vest-Agder, en i Buskerud. De øvrige vil han ikke tid- og stedfeste ennå. Mistanke på uskyldige - Rustøen sier i sin tale at hun ble voldtatt av en tillitsvalgt i Frp, mens hun angivelig anklager en tillitsvalgt i FpU for overgrepet. Er ikke det da en måte å ordlegge seg på som kaster mistanke over uskyldige partifeller?- Det var ikke bevisst. Vedkommende er dessuten tillitsvalgt også i Frp, sier Helming.I likhet med Cathrin Rustøen mener Helming at partiledelsen svikter. Rustøens budskap handlet ikke bare om kriminelle overgrep, men en ukultur innen partiet, der voksne partifeller drikker og inngår seksuelt samkvem med deltakere på ungdomspartiets møter.Dette må Frp sette en stopper for, understreker Helming.- Er forholdene etter din mening verre i FpU enn i andre politiske ungdomsorganisasjoner?- Nei, jeg tror problemet er like stort i idrettsmiljøer og kristne organisasjoner. Men Frp er ikke villig til å gripe fatt i saken. Krever regler - Hva mener du da partiet skal gjøre?- Partiet må slå fast en gang for alle at denne type holdninger ikke er akseptabelt. Jeg krever at partiet lager kjøreregler som er helt klare. Det skal ikke være lov for voksne å skjenke ungdommer på møter i regi av partiet for så å misbruke dem. Og i ettertid si at det skjedde frivillig. Slikt må settes en stopper for.Lars Kristian Helming vil ikke gi seg før partiledelsen tar affære. Helming som er uføretrygdet vil bruke den tiden som er nødvendig. - Jeg har dessuten en moralsk plikt til å gjøre noe. Når unge jenter og gutter er kommet til meg, blir jeg like skyldig hvis jeg ingenting gjør, sier han.