Retten trakk seg tilbake for å vurdere om Drægebøs taushetsplikt i forhold til Bakkebø kan oppheves, før advokaten fikk ta plass som vitne.

Sorenskriver Mette Cecilie Greve tok på slutten av rettsdagen i går opp spørsmålet om Drægebø burde gi forklaring, etter at hans navn var blitt nevnt av flere vitner.

— Torpedoer

Hun ba da Drægebø, som i drapssaken er bistandsadvokat for Bakkebøs etterlatte, gå gjennom hvilket lovverk som gjelder i en slik situasjon.

Etter å ha gjort det, og diskutert saken med aktor og forsvarer, kom Drægebø frem til at han ønsket å foklare seg.

— Det vil ikke ha betydning for skyldspørsmålet, men det kan belyse helhetsbildet i forhold til noe av det tiltalte har sagt, og det vitnet Oleg Savtsenko sa i går, sa Drægebø da retten ble satt igjen i morges.

Vitnet Oleg Savtsenko hevdet blant annet i går at Drægebø sitter på et dokument der Bakkebø beskrev hvordan to kjente torpedoer skal ha kommet og krevd ham for penger, for ikke å ta ham med seg tilbake til USA, der Bakkebø var etterlyst.

Drægebø opplyste om at det i lovverket heter at det er opp til retten å bestemme om han kan fritas for sin taushetsplikt, og at det da må legges vekt på om avdøde kunne forventes å ville oppheve taushetsplikten dersom han var i live.

— Dersom Harald Bakkebø hadde vært i live, tror jeg han ville fritatt meg for min taushetsplikt, sa Drægebø.

Opphevet taushetsplikt

Det var dommerne enige i, og har dermed opphevet advokatens taushetsplikt.

— Hans rolle har vært nevnt flere ganger. Relasjonen mellom tiltalte og avdøde før dødsfallet er blitt et sentralt tema, sa Sorenskriver Mette Cecilie Greve da hun begrunnet beslutningen.

Dommerne bestemte imidlertid at Drægebø skal gi sin forklaring bak lukkede dører, og publikum og pressen måtte forlate salen.

RUNE SÆVIG