44 år gamle Sagstad ble 12. desember dømt til ti års fengsel for forsettlig drap av Nordhordland tingrett. I dommen sto det blant annet at drapet på Harald Bakkebø (63) «har et preg av henrettelse».

Fryktet strengere straff

— Sammen med min klient har jeg vurdert muligheten for å få dommen endret. Konklusjonen er at den muligheten er liten. Derfor anker vi heller ikke, sier Sagstads forsvarer, Per Magne Kristiansen.

— Hvorfor har dere ikke tro på en anke?

— De faktiske forholdene, for eksempel i forhold til avstander og skuddvinkler, er fastslått, og vil ikke bli endret ved en behandling i lagmannsretten.

— Hva med Sagstads forklaring om at det ikke var meningen å treffe Bakkebø?

— Den er helt uendret. Men når de faktiske forhold er som der er, tilsier min vurdering at Sagstad har begrensede muligheter til å bli trodd i lagmannsretten.

Kristiansen legger heller ikke skjul på at lagmannsretten kunne ha falt ned på en strengere straff. Ti års fengsel var i tråd med aktors påstand, men er ikke en streng påstand for forsett-lig drap.

— Så her er det snakk om å utvise sunn fornuft. At vi ikke anker, er et resultat av kynisk juri-disk rådgivning fra min side, sier Kristiansen, og har ikke noe imot å bli sitert på det.

Ønsker ro Forsvareren viser også til at Sagstad selv og hans store familie har hatt en svært tøff belast-ning på grunn av drapssaken.

— Nå ønsker Sagstad å skape ro og forutsigbarhet rundt sitt eget liv. Familien hans fortjener også ro nå. Men det må presiseres at Sagstad fortsatt ikke erkjenner straffskyld for forsettlig drap, avslutter forsvareren.