Organisasjonen International Network of Street Papers (INSP) har invitert Bergensordfører Gunnar Bakke til å bli deres beskytter. Nettverket organiserer 100 gatemagasin i 36 land over hele verden. I et svarbrev har Bakke takket ja til invitasjonen.

— Jeg er veldig beæret over forespørselen og takket selvfølgelig ja, sier Gunnar Bakke til bt.no.

Han trekker frem at gatemagasinene har mange gode verdier i seg.

— Perspektivet bygger på å skape verdighet for de svakeste, de er et talerør for grupper av mennesker som ellers ikke har et talerør. I mange land er magasinene også viktig for demokrati og ytringsfrihet. Det er hjelp til selvhjelp, sier Bakke.

I samarbeid med Megafon vil ordføreren bidra til å sette fokus på arbeidet gatamagasinene gjør.

En av to beskyttere

I mai i fjor arrangerte Megafon en internasjonal gatemagasin-konferanse i Bergen, hvor mange land var representert. Måten INSP ble tatt imot her, er mye av årsaken til at Bergensordføreren fikk denne forespørselen.

— Ordføreren deltok på deler av konferansen og var veldig støttende til arbeidet vårt. Derfor ønsket vi hans bidrag i organisasjon, sier Lisa Maclean, leder for INSP, på telefon fra Brasil.

Bortsett fra ordføreren i Glasgow, hvor INSP har hovedkontor, er det foreløpig ingen andre som har blitt tilbudt denne rollen. Men INSP ønsker å skape et globalt nettverk av beskyttere, og er blant annet i kontakt med ordføreren i Denver i USA.

INSP-lederen håper at Gunnar Bakke kan bidra til å sette fokus på organisasjonens standpunkt mot fattigdom.

— Vi skal snakke mer med han om hvordan han ønsker å bidra, men vi håper han vil hjelpe til å skape oppmerksomhet rundt fattigdom og hjemløshet globalt.

- En døråpner

Thomas Anthun Nielsen, redaktør for Megafon, synes det er veldig kjekt at Bergensordføreren får denne posisjonen.

— Vi håper at han kan være en døråpner og tale de fattiges sak i Bergen. Det er også ærefullt for oss, det betyr at vi gjorde en god jobb med arrangementet i fjor, sier Nielsen.

Han tror videre at utnevnelsen vil gagne hele byen.

— De høye beskytterne vil inviteres til årlige sammenkomster i INSP, og Bakke får en ny arena til å fortelle om byen vår.

BERGENS TIDENDE