-  Jeg har ønsket å vise forsiktighet, i motsetning til for eks­empel Trond Giske, som har ­forsøkt å få sine venner inn i styret, sier Gunnar Bakke, byråd for kultur og næring.

- Hvorfor meldte du deg ­inhabil?

- Han er min samboers sjef. Derfor ønsket jeg ikke å være med å vurdere hans kandi­datur, for å unngå unødvendige ­spekulasjoner.

Både Hope og Bakkes ­sam­boer Christina Brünner, har vært under sterkt press under bråket på NHH. Opprørte professorer har krevd at både Brünner og Hope måtte gå av etter en svært omstridt omorganisering på institusjonen. Før helgen ble det kjent at Hope forlater NHH for å bli toppleder i BRB.

Hope ble styremedlem

Men det er ikke første gang Bergen kommune har ønsket å benytte seg av Hopes tjenester.

I fjor høst utnevnte byrådet samme Hope til styremedlem i Carte Blanche. Bakteppet var omfattende uro på danse­kompaniet og det var behov for styremedlemmer med evne til å rydde opp. Departementet, fylket og kommune utnevner hver sine kandidater. Byrådet i Bergen valgte Ole Hope. I en pressemelding fra kommunen 18. oktober i fjor var det Gunnar Bakke som uttalte seg om saken, men selv avviser han at han har vært en aktør i prosessen.

- Det var byrådet som kollegium som vedtok denne ­utnevnelsen. Jeg var ikke til stede på byrådsmøtet og deltok ikke i behandlingen, sier Bakke.

- Hadde du ingenting med denne utnevnelsen å gjøre?

- Ikke formelt. Det var Monica Mæland som inn­stilte til ­byrådet, mens det var kommunal­direktør Robert Rastad som kom med navnet. Men jeg var til stede i general­forsamlingen og fremmet ­navnet byrådet vedtok.

Kommunaldirektør Robert Rastad bekrefter at det var han som foreslo Hopes navn, men avviser at Bakke ikke engasjerte seg i saken.

-  Dette var en krevende tid for Carte Blanche og det var viktig å komme opp med gode styrekandidater.

-  Deltok Bakke i disse ­diskusjonene?

- Bakke var i situasjoner der styremedlemmer ble diskutert. Absolutt, sier Robert Rastad.

I oktober i fjor skrev BT at ­samboeren til Bergens kultur­byråd, Christina Brünner, var svært nær å bli styreleder for samtidsorkesteret BIT 20 etter nettopp Ole Hope, som da ­hadde hatt jobben i åtte år.

Hope uttalte til Bergens ­Tidende den gang at mange navn ble vurdert, men at ­valget til slutt falt på Christina Brünner.

Slik gikk det ikke. Brünners manglende erfaring med samtids­musikk gjorde det ­vanskelig for Hope å samle ­tilstrekkelig støtte om valget.

Bedt om å søke

Bergens Tidende får opplyst fra et styremedlem ved Handelshøyskolen at Hopes avgang ikke kom overraskende på dem, og at Hope er blitt bedt om å søke på stillingen ved Business Region Bergen. Byråd Gunnar Bakke sier at det ikke er han som har kommet med dette rådet.

- Nei, det har jeg ikke gjort.­ ­I det øyeblikket Ole ble en av de aktuelle kandidatene, så overlot jeg til resten av styret å vurdere kandidaturet, sier Bakke. Han understreker at han kun har truffet Hope i formelle sammenhenger.

-  Hva mener du om ­anset­telsen?

- Jeg anser Hope som veldig kompetent.