Etter at BT avslørte at Gunnar Bakke har ansatt sin egen nevø uten å informere om det, har det stormet rundt Bergens-ordføreren.

Nå gjør Bakke full retrett.

I et notat til foretningsutvalget og gruppeledere i bystyret, skriver han:

«Undertegnede ser i ettertid at saken kunne vært håndtert annerledes, og beklager at forretningsutvalget ikke var konsultert om tilsetning i forkant».

«Undertegnede har lyttet til de råd gruppelederne i bystyret har kommet med i sakens anledning, og etter en totalvurdering kommet til å ville avslutte arbeidsforholdet med sin nevø og tilsette en ny rådgiver for disse 5 månedene», heter det også i brevet.

Meldingen ble videresendt til pressen torsdag ettermiddag.

— Jeg har ingen kommentar utover det som står i brevet, skriver Gunnar Bakke i en sms til bt.no.

Les hele notatet her (PDF)

Pinlig

Reaksjonene har vært sterke fra det politiske miljøet i Bergen, helt fra Rødt til Høyre. Oddny Miljeteig (SV) mener det var en nødvendig retrett.

— Ordførereren gjør en retrett han ikke kan kumme unna før han reiser på landsmøtet og før17. mai. Han ikke kunne gått fremst i 17. mai-toget uten å ha ryddet dette bordet. Det hadde vært for pinlig forham og for resten av bystyret, mener Miljeteig.

Hun håper nevøen blir profesjonelt behandlet av Bergen kommune.

— Det var fornuftig av ordføreren å snu, men det blir jo en ripe for ham som sitter, kommenterer gruppeleder for Sp, Ove Sverre Bjørdal.

— Bakke har tatt en riktig beslutning. Han har gått tilbakepå ansettelsen og beklager det han har gjort. Den opprinnelige ansettelsen blegjort så feil som en kan få det, kommenterer Rødts bystyrerepresentant MathiasFurevik.

— Dette synes ryddig og var eneste mulige konklusjon, mener Filip Rygg (KrF).

- Visste om det

-Ordføreren var nødt til å gjøre helomvending. Det handler om ordførerenstillit. Fra bergenserne, og byens folkevalgte i bystyret. Vi har sett et grellteksempel på nepotisme, i forhold til favorisering av et familiemedlem. I såhenseende er detsvært problematiskat ordføreren ikke har sett sitthabilitetsproblem før nå. Jeg forventer at den videre prosessen omkring ansettelseav ordførerens rådgiver nå gjøres ryddig og følger regelverket, sier Pål Hafstad Thorsen (Ap).

Gunnar Bakkes nevø, Ernst Olsen bekrefter til bt.no at arbeidsforholdet er over.

— Jeg visste om denne avgjørelsen på forhånd, sier han.

Utover det ønsker han ikke å kommentere saken.

Nepotisme

I lederen torsdag stempler BT utnevnelsen av nevøen Ernst Olsen (40) som «nepotisme», og debatten har gått høyt på bt.no:

«... det han gjorde var politisk utillateleg. Å utnemna slekt og vener til betalte, politiske posisjonar skal ikkje skje utan full klarering frå alle formelle organ som har med slike utnemningar å gjera, og i fullt, offentleg lys... Mistanke om nepotisme undergrev tilliten til det politiske systemet», heter det i lederen.

Nepotisme betyr favorisering av slektninger og kjente på bekostning av kompetanse. Ordet utgår fra det latinske «nepos» som betyr nevø, og stammer fra middelalderen da pavene utnevnte sine nevøer til kardinaler.

Bakke innkalte også til et hastemøte på Rådhuset onsdag morgen.

— Jeg har diskutert saken med gruppelederne, og vi er enige om å legge frem saken i forretningsutvalget ganske raskt, sa Bakke etter det halvtime lange møtet.

Forretningsutvalget i Bergen kommune behandler saker som har med bystyrets indre forhold å gjøre.

Har Bakke gjort det rette? Diskuter under: