RAGNHILD HOV

42 stortingsrepresentanter var nyvalgte på Stortinget i 2001. Ni av dem kom fra Hordaland. Etter halvgått førsteperiode har BT fått vurdert hvordan de takler «førstereistilværelsen». Og vestlendingene klager nesten ikke. De trives og synes dagene er lærerike selv om det ikke så ofte blir plass til dem på talerlisten og i mediene. — Nei, unge jenter som driver med næringspolitikk er nok ikke blant dem som lettest får gjennomslag i mediene.

Yngstejenten på Hordalandsbenken, Høyres Silja Ekeland (26), lar seg ikke uroe av at hun må stå frem som den mest anonyme blant fylkets representanter på Stortinget denne sesjonen.

BT har gjort en test av representantenes aktivitet i Stortingssalen og oppmerksomheten de har fått i riksmediene. Deretter ble den med høyest og den med lavest score invitert på café for å snakke om tingene.

Og Ekeland er heller ikke særlig overrasket over at det var Arne Sortevik (55) som ble hennes makker under intervjuet.

— Som politikertyper er vi nok litt ulike. Jeg liker best å jobbe internt i gruppen og komitéen og er nok mer utrent overfor media enn han.

— Du var jo allerede en kjent lokalpolitiker før du kom på Stortinget, sier hun henvendt til sin kollega i Fremskrittspartiet.

Ekeland har forresten selv gjort en liten medietest som bekreftet tesen om jenters manglende gjennomslagkraft i norske riksaviser.

Hun og Høyres næringspolitiske talsmann, Ivar Kristiansen, sendte en gang ut en pressemelding til hvert sitt knippe aviser.

— Kristiansen fikk gjennomslag i nesten alle mens jeg nådde ikke opp i noen. Bare BT lovet å ringe tilbake, glemte det visst siden likevel bort, sier hun med et ertende glimt i øyet.

Bratt læringskurve

Begge innrømmer at de følte at læringskurven nesten var brattere enn de følte var godt det første året de var på Løvebakken.

— Som partiets fraksjonsleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen fikk jeg litt ekstra drahjelp i mediene. Men jeg merket nok at konkurransen var atskillig tøffere enn jeg var vant til som lokalpolitiker hjemme i Bergen, sier Sortevik.

— Jeg er nesten litt misunnelig på Sortevik som er med i en slik medievennlig komité. Næringskomiteen er det jo ingen journalister som bryr seg om, skyter Ekeland inn.

— Til gjengjeld ber delegasjonene fra næringslivet, organisasjonene og de profesjonelle lobbyistene desto oftere om vår oppmerksomhet. Ved siden av finanskomiteen er næringskomiteen Stortingets mest populære i så måte, sier hun.

Pågangen er til tider så stor at tiden knapt strekker til for behandling av sakene.

Fadderordning

Etter siste valg fikk nykommerne i Høyres stortingsgruppe hver sin fadder.

I Fremskrittspartiet måtte debutantene klare seg på egen hånd.

— Fadderne skulle gi oss hjelp til å finne frem i huset og andre praktiske ting, forteller Ekeland

— Men siden jeg er fast vararepresentant for Erna Solberg og derfor kom litt seint, fungerte det ikke noe særlig. Budsjettbehandlingen var allerede i gang da jeg var på plass. Og ingen hadde naturligvis tid til å rettlede en nykommer, sier Ekeland som likevel ikke kan få fullrost partiveteran Oddvard Nilsen for sin hjelpsomhet.

Køordning

På Stortinget er det tradisjon for at førsteperioderepresentantene skal stille bakerst i køen ved tildeling av komiteer, verv og taletid.

Både Sortevik og Ekeland understreker at de aksepterer dette.

Men begge merker at de derfor må finne seg i å brenne inne med argumenter. fordi det ikke blir plass til dem på talerlisten.

— Spesielt i innspurten før sommerferien presser presidentskapet på for å korte ned taletiden på grunn av tidspress.. Da er det vi som må trekke oss først. Det kjennes litt dumt, sier Ekeland.

Og Sortevik fortsetter:

— Det samme skjer under treminuttersinnleggene. Det blir det avsatt altfor liten tid til innlegg hvor representantene selv har anledning til å tegne seg på sparket, sier Sortevik.

— Jeg mener at sesjonen burde vart en uke til, sier han.

— Greit nok det, men jeg har aldri skjønt hvorfor det ikke går an å endre Stortingets arbeidsrytme. Det må gå an å fordele debattene litt mer jevnt utover året, sier Ekeland.