Distriktssjef Paal Fennell i Mattilsynet i Bergen bekrefter at det ble gjort et hastevedtak i går etter at det var foretatt en inspeksjon på anlegget i Kokstaddalen.

Tydelige spor etter rotter

— Vi fant tydelige tegn på at det hadde vært rotter inne i produksjonslokalene og i tilstøtende rom, og sånt kan vi overhodet ikke akseptere i lokaler der det produseres mat, sier Fennell.

Hele bakeridriften ble stengt gradvis ned i løpet av ettermiddagen og kvelden i går, og fra midnatt var det full stans i hele produksjonsanlegget.

Bakeriledelsen har fått detaljerte instrukser om hva som må gjøres for å få anlegget godkjent for drift igjen.

Fennell sier at sporene man fant i lokalene tyder på at rotteplagen må ha eksistert en stund uten at det er blitt satt i gang tiltak for å løse problemene.

Total nedvask

Anlegget vil ikke bli godkjent for drift igjen før en lang rekke adekvate tiltak er på plass, og man har forsikret seg om at rotteplagen er fjernet, sier Fennell.

Det som kreves er i første rekke en total nedvask av hele anlegget og en grundig gjennomgang av lokalene med sikte på å tette forsvarlig igjen alle hull og åpninger som rotter kan ta seg inn gjennom.

Lite hull, mange rotter

— Det skal lite til før rotteproblemet oppstår på slike steder. Et ørlite hull kan være nok, og har du først rottene innendørs, kan det fort bli mange av dem, sier Fennell.

Bakeriet skal også i perioder ha hatt problemer med fugler inne i produksjonslokalene.

Det hender svært sjelden Mattilsynet må gå til det skritt å stenge et bakeri, men det har hendt tidligere, senest for to år siden da et bakeri i Os ble stengt på dagen av samme grunn. Man har også hatt tilsvarende saker ved oslobakerier.

- Vil rydde opp

Daglig leder Johnny Wilhelmsen i Solbrød-bakeriet på Kokstad sier seg svært lei for situasjonen som har oppstått.

— Vi tar dette svært alvorlig, og vil gjøre alt vi kan for å rydde opp så raskt og effektivt som overhodet mulig, sier han.

Arbeidet med utbedring av lokalene etter Mattilsynets instrukser var i gang allerede i går kveld og fortsatte ut over natten.

Håper på drift i dag

— Vi kommer til å stå på og gjøre en skikkelig innsats for at driftsstansen ikke skal komme til å vare lenger enn høyst nødvendig, sier Wilhelmsen.

Selv håper han på at produksjonen kan være i gang igjen allerede i løpet av dagen.

Solbrød er en av de store leverandørene av brød i Bergen og leverer brødvarer til en lang rekke butikker og 14 egne utsalg.

ROTTEINVASJON: Mattilsynet aksepterer ikke at det blir laget mat i disse lokalene etter inspeksjonen i går.
Christiansen, Roar