Jan Stormark reagerer på at Baker Bruns spisested Brunello setter sekker med brød rett på gaten.

— Dette er et festmåltid for rotter. Det er ikke slik man får bukt med rotteproblemene i byen, sier han.

Sekkene står bak et gitter ved inngangen til Brunello. Gitteret skulle ikke utgjøre den store hindringen for en rotte.

— De burde i hvert fall sette avfallet i bosspann, og ikke i sekker rett på gaten. Her har vi et spisested som mater rottene. Det er helt utrolig, sier Stormark.

Setter ut sekker hver dag

Mens bt.no er på stedet, er en av de ansatte i ferd med å stenge for dagen.

— Vi setter ut sekker med gammelt brød i poser hver kveld. De blir hentet om morgenen. Det er slik vi har gjort det i over et år, forteller hun.

Det har ikke lyktes bt.no å få kommentar fra daglig leder i Brunello.

— Skal i container

  • Vi har hatt to problemer når det gjelder bakervarer og rotter. Det første er at bakervarene ble levert så tidlig at butikkene ikke var åpnet. Det andre er bakervarer som blir satt ut på gaten, ofte for at bønder henter dem. Det første problemet tror jeg vi nå er kvitt, sier distriktssjef Aslaug Sandvin i Mattilsynet til bt.no.

- Spiser rotter gammelt brød?

— Rotter spiser alt. Vi har mange rotter i Bergen og søppel i byen er mat for dem. På bildet på bt.no ser jeg at Brunello har gitter fremfor de gamle brødene. Det hindrer nok kråker og skjærer fra å forsyne seg, men ikke rottene. Brunello burde hatt en container med lokk på til de gamle brødene, sier Sandvin.

Rydder opp umiddelbart

  • Det skal ikke ligge slik. Her har vi hatt svikt i rutinene våre. Dette forholdet vil bli ryddet opp i umiddelbart, sier direktør Trond Helge Nyegaard i Baker Brun til bt.no.

Nyegaard forteller at gamle brød skal pakkes inn sekker og oppbevares på sikker plass til det blir hentet ut neste dag. Sekkene fraktes tilbake til bakeriet på Damsgård. Herfra henter bønder brødene og bruker det til dyrefôr.