Først sist mandag, tre dager før saken skulle behandles i komitéen, ble foreldrene innkalt til en formell orientering. Da hadde allerede alarmen gått. De saken handler om hadde oppdaget at noe var i ferd med å skje bak deres rygg.

Ansvarlig byråd Anne Gine Hestetun er forsiktig med å kritisere fagfolkene sine. I stedet besluttet hun å utsette komitébehandlingen og i stedet involvere foreldrene.

— Ingen skal tvile på at vi her har sammenfallende interesser med foreldrene, nemlig et best mulig tilbud til barna.

— Hvorfor ble ikke foreldrene involvert tidligere?

— Det har tydeligvis skjedd en misforståelse mellom oppdragsgiver og arbeidsgruppen om hvilken jobb som skulle gjøres.

— Hvilken form for misforståelse?

— Jeg vil ikke nærmere inn på det, men vil sørge for at foreldrenes synspunkter kommer frem.

— Er ikke dette lovlig seint? Byrådet behandlet saken i juni.

— Hadde foreldrene tatt kontakt med meg tidligere, skulle jeg selvsagt møtt dem, sier Hestetun til BT.

Heller ikke Tipo Norge AS har deltatt i gjennomgangen av tipo-opplegget i Bergen. I et brev til byrådet blir dette påpekt.

— Vi har gjort mange viktige erfaringer både om barnehage/skole/SFO virksomheten i Bergen kommune, skriver daglig leder Morten Klevstrand.