Men antall oppslag er en indikator på synlighet, tydelighet og i mange sammenhenger også viktighet, man kan også si noe om hvordan pressen prioriterer.

En høyst uhøytidelig rangering av antall saker i Bergens Tidende siden byrådsskiftet 28. oktober, viser at Lisbeth Iversen topper listen med 57 saker. Byrådsleder Monica Mæland følger hakk i hæl med 51 saker, mens oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit er omtalt i 42 saker. Finansbyråd Henning Warloe er omtalt i 30 saker. Tilsvarende tall for helse— og sosialbyråd Trude Drevland er 13 saker.

Ordfører Herman Friele er på en suveren topp. I hele 93 saker er Friele omtalt siden han ble valgt til ordfører 27. oktober i fjor. At ordføreren dominerer i et politisk system der ordføreren har mistet mye av sin makt, er spesielt. Da Anne-Grete Strøm-Erichsen ble valgt som byrådsleder i 2000, ble ordfører Ingmar Ljones langt mer anonym.