— Det var ikke badetrapper, men redningsstiger bekostet av borettslaget, presiser Kjell Bergesen, medlem i borettslaget styre.

Hvem som fjernet stigene, vet ikke Bergesen.

Fortsatt kan du kaste deg i sjøen på verftet, men vil du på land igjen, er den lille badebryggen eneste mulighet. Langs kaikanten er altså stigene borte.

— Vil borettslaget montere nye stiger langs kaikanten?

— Nei, det kan jeg vanskelig tro. Stemningen for å gjøre det er dårlig, sier Bergesen.

I det hele tatt er beboerne på verftet lite lysten på ny badeinvasjon til sommeren. De heteste dagene lå badegjestene pakket som sardiner fremfor boligblokkene.

Hele kaien er offentlig grunn, så badefolket var i sin fulle rett. I hvert fall så lenge de ikke ståket der nattetid, urinerte oppetter husveggene eller klatret på altaner.

Ikke alle avsto fra det.

Derfor har styret i borettslaget gått i dialog med kommunen. Styret ønsker å privatisere husveggene, for eksempel ved å beplante den innerste delen av kaien.

Byråd for miljø- og byutvikling Lisbeth Iversen (KrF) avviser dette:

— Så lenge kaien er regulert til offentlig formål, vil jeg ikke tillate det. Beboerne står selvsagt fritt til å søke omregulering, sier hun.

Byråden drømmer imidlertid om å skaffe sentrum flere badeplasser. Den første kan komme på Nøstet, der hopen ved Nøsteboden skal gjenskapes og gjøres tilgjengelig for folk flest.

En mulig badekai i Nordnesparken står også på ønskelisten. Hele listen presenteres i den nye kommuneplanen, som byrådet legger frem om noen uker.

Men på Georgernes verft er bademulighetene delvis nedskrudd i løpet av vinteren.

DÅRLIG STEMNING: - Stemningen for å montere nye redningsstiger er dårlig, sier Kjell Bergesen, styremedlem i borettslaget på Georgernes verft. <br/>FOTO: TOR HØVIK