Den er ikke farlig, og fører ikke med seg farlige sykdommer. Men den kan gi ganske kraftig kløe.

— En del reagerer veldig sterkt, og får kløe som ved vannkopper. Utslettet kan bli verre og verre for hver gang man blir eksponert, sier seniorforsker Arnulf Soleng, ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Forholdsregler for dem som får kraftige reaksjoner er:

Bad i områder av vannet med lite snegler.

Tørk deg med en gang du kommer opp av vannet.

Dusj hvis mulig med en gang.

Er man sterkt plaget, frarådes bading i område med mye svømmekløe.

En solkrem som beskytter mot brennmanet har i en studie vist seg å effektiv også mot parasittene som gir svømmekløe.

Unngå grunne områder med pålandsvind.

Parasittene flyter også med strømmen.

— I noen vann er strøm- og vindforhold slik at noen steder i vannet blir mer plaget enn andre. I Sognsvann i Oslo er det verste området der folk bader, sier Soleng.

Dør under huden

Parasitten tygger seg gjennom huden, men at den gjør det på badende mennesker, skyldes at den tar feil av oss og fugler. Den overlever ikke hos mennesket, og dør rett under huden vår, der immunforsvaret hånd om den.

Parasitten har egentlig fugl som hovedvert. Her trenger den inn, og vandrer til blodårer i tarm eller neseslimhinner. Når fuglen skiter i vannet, spres egg fra den knøttlille parasitten. Fra eggene klekkes mikroskopiske larver, som trenger seg inn i ferskvannssnegl. Sneglen er mellomvert der larven utvikler seg videre. Blir det riktig varmt, frigjøres store mengder parasitter som svømmer rundt i vannet på leting etter en fugl å bosette seg i.

Det går ikke an å se på vannet om det inneholder svømmekløe-parasitter.

For at parasitten skal kunne formere seg, trenger den ferskvann med god temperatur, fugler som trives i vann, som gjess, ender og måker. I tillegg må den ha vannlevende snegler.

Registrerer kløe

Nasjonalt folkehelseinstitutt oppfordrer folk til å melde fra om svømmekløe.

Det kan du gjøre ved å sende e-post til skadedyr@fhi.no. På nettsiden www.fhi.no, finner du mer informasjon om svømmekløe.

Det finnes noen få registreringer på Vestlandet.

— Det er ganske tilfeldig det vi har fått inn. Puljevis dukker det opp mange nye vann, hvis det er oppmerksomhet rundt det. Jeg tror man vil finne parasitten nesten overalt, sier Soleng.

På Vestlandet har Folkehelseinstituttet hittil registrert meldinger om sommerkløe i disse vannene:

Kalandsvatnet, Bergen

Vestrevatn, Osterøy

Storavatn, Osterøy

Rebnorvannet, Austrheim

Ådlandsvatnet, Stord

Hafslovatn, Luster

Håheimsvatnet, Jølster

Strynevatnet, Stryn

Noen av registreringene er mange år gamle, men parasittene kan fremdeles finnes i disse vannene.

— Mengden kan variere år for år. Når temperaturen kommer over 20 grader, kan formeringen av parasitten i sneglene bli eksplosiv. Og det er jo gjerne da folk bader også, sier Arnulf Soleng, seniorforsker ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

FERSKVANN. Parasitten Trichobilharzia franki kan finnes i mange ferskvann, men er ikke farlig for mennesker, selv om den tygger seg inn under huden. FOTO: Reidar Mehl, Nasjonalt folkehelseinstitutt