INGELILL HATLANDingelill hatland@bt.no Bergensia Badeland, ved selskapet Arealutvikling, sitter på konsesjonen om bygge et 50 meters svømmeanlegg på Nygårdstangen. Strøm-Erichsen vil sikre seg at hun går klar alle skjær når hun manøvrerer i det tøffe farvannet.

— Dette er en komplisert sak, hvor altså kommunen ønsker bygget et svømmeanlegg som man så vil kjøpe tilbake igjen. Fremgangsmåten er temmelig spesiell, i og med at det hele begynte som en arkitektkonkurranse som så endte opp i en intensjonsavtale. Det er en type sak som vi ikke har noe erfaring med. Derfor ønsker vi å sikre oss at vi følger de regler, lover og forskrifter som gjelder i forhold til EØS.

Derfor har Strøm-Erichsen koblet inn kommuneadvokat Helge Strand. - Vi ber om å få trukket saken på bakgrunn av en anbefaling vi har fått fra ham. Han har på forespørsel fra oss sett på avtalen i detalj, og har konkludert slik at vi ser oss nødt til å bruke mer tid på behandlingen av saken.

— Har du opptrådt naivt i denne saken?- Nei. Ennå kan vi jo ikke si hva konklusjonen blir. Kanskje burde vi ha tatt høyde for dette med EØS-problemstillingen, ettersom en utbygger er utplukket på forhånd. Men igjen - dette har vi så lite praksis på, forklarer byrådslederen.

Slik BT blir fortalt, fra kommuneadvokat Strand, forholder det seg slik: Lov om offentlig anskaffelse med tilhørende forskrifter, sier at når ett byggs anslåtte verdi overskrider 41,75 millioner kroner (terskelverdien), skal det lyses ut anbud. Badeland-prosjektet er tidligere antydet beregnet til rundt 80 millioner totalt sett. Strøm-Erichsen presiserer at Badeland-utsettelsen ikke har noe som helst å gjøre med en eventuell Stadion-utbygging på Nygårdstangen.

— Overhodet ikke. Dette gjelder ene og alene vårt forhold til Bergensia Badeland, avviser hun.

Bergensia Badelands Hermund Linde ser ikke noen grunn for at avtalen skal måtte røntgengjennomlyses ytterligere. Han hevder at han har hjemmel i avtalen, og poengterer at EØS-problemstillingen har vært et tema fra dagen da forhandlingene tok til.

— EØS-regelverket er lagt til grunn hele veien. Det har vært en forutsetning for at vi gikk inn. Jeg synes det er merkelig at kommuneadvokaten kobles inn sånn i tolvte time. Vi jobber for at utbyggingen holdes innenfor terskelverdien. Men hvis den, mot formodning, skulle overskrides, vil vi selvfølgelig gå ut på det åpne EØS-marked for anbud.