Badeanlegget vart vedteken med 16 mot fem røyster, skriv Firda.

Badeanlegget skal finansierast med lånemidlar, bruk av kraftfond, spelemidlar og momsrefusjon, har kommunestyret no vedteke.

Ap, H, SV og RV røysta for å investere tilsaman 65,9 millionar kroner i eit nytt badeanlegg i Høyanger tettstad, Sp og SL røysta mot.