— Dette er veldig flott. Vi har ivret og jobbet for disse pengene lenge. Sånn sett så er statsbudsjettet i tråd med de lovnadene vi fikk på forhånd, jubler seniorrådgiver Håkon Kryvi fra fylkesmannens miljøvernavdeling.

I statsbudsjettet foreslår regjeringen en økning på 25,7 millioner kroner til opprydding og fjerning av miljøgifter i forurenset sjøbunn i Bergen, Hammerfest, Harstad, Tromsø og Bergen.

Miljøundersøkelser har vist at det er til dels svært høye konsentrasjoner av miljøgifter på bunnen av flere områder av Bergen havn. Siden 1993 har det vært kostholdsråd mot å spise ål og fiskelever i fjordområdene ved Bergen.

Nå skal det settes i gang forprosjekt som skal prøve ut ulike metoder for opprydning i Vågen.

— Vågen er veldig spesiell. Vi skal prøve å få opp segmenter og historiske gjenstander som kan ligge der på en skånsom måte. Samtidig skal det ryddes opp i miljøgifter som PCB, kvikksølv og bly, sier Kryvi.

Bergen kommune har tidligere fått løfter om at de skal prioriteres foran de andre byene som er nevnt i statsbudsjettet.

— Jeg regner med at arbeidet vil gå ganske greit med ekstrabevilgninger, sier Kryvi.

Men han kan ikke si noen dato for når det blir tilrådelig å spise torsk fra Vågen.

— Målsetningen vår er at dette skal bli mulig, men vi vet ennå ikke hvor lang tid arbeidet vil ta. Opprydningen i Puddefjorden vil trolig gå raskere, sier seniorrådgiveren.

MIDDAGSTUR: Hvis alt går etter planene kan du i løpet av noen år fiske din egen middag fra Beffen
BERGENS TIDENDE