Gjennom revidert nasjonalbudsjet fikk Hordaland fylkeskommune 9,5 millioner kroner som skulle fordeles til kommunene som kompensasjon for økte utgifter i forbindelse med kraftprisene i vinter. Pengene blir fordelt kun i forhold til innbyggertall i kommunene.

(KYSTRADIOEN)