JOHN LINDEBOTTEN

john.lindebotten@bt.no

— Det blir vel til at vi ikke setter opp nye bomstasjoner på Nordre innfartsåre, og heller ingen nye i Bergen vest. Derimot kommer det antakelig nye bomstasjoner i Fana/Hop-området. Så tetter vi bompengeringen med nye bommer i Michael Krohns gate og Damsgårdsgaten. Resten tar vi med en takstøkning, sier byråd for miljø og utvikling, Lisbeth Iversen, til bt.no.

I dag har partiene bak Bergensprogrammet sittet sammen i flere timer på byrådsleder Monica Mælands kontor for å nøste opp floken som har oppstått omkring bompengene i Bergen. Det dreier seg om hvordan inntektene i bompengeringen kan økes fra 200 millioner i 2004 til 270 millioner i 2005 og alle de andre årene som står igjen, like til 2015.

Stopp i komiteen

For under en uke siden syntes opplegget klart, med byrådets forslag om et ytre bompengering pluss de to nye stasjonene som skulle tette lekkasjer i dagens bomring. I tillegg skulle det kreves inn bompenger 365 dager i året. Denne innstillingen var i tråd med bystyrets vedtak fra før jul.

Men på møtet i komité for miljø og byutvikling torsdag stoppet hele prosessen opp. Grunnen var et forslag Høyres Hans Edvard Seim om å redusere antall nye bomstasjoner, og i stedet øke takstene med noen kroner.

Tilbake til start

Møtet i komiteen endte uten konklusjon, men Høyres underkjennelse av innstillingen fra partiets egen byrådsleder, Monica Mæland, har skapt en situasjon der byrådet i praksis er tvunget til å gå tilbake til start.

Møtet i dag var et forsøk på å få prosessen i gang igjen. De som snakket sammen var byrådsleder Monica Mæland, Høyres gruppeleder i bystyret, Hilde Onarheim, Høyres samferdselspolitiske talsmann, Hans Edvard Seim, Arbeiderpartiets gruppeleder, Anne-Grete Strøm-Erichsen, byråd Lisbeth Iversen og varaordfører Kristian Helland, KrF, Anders Skoglund, V og kommunaldirektør Edel Eikeseth.

Også dagens møte endte uten konklusjon. Byråd Lisbeth Iversen sier til bt.no at hun la frem en del alternativer med ulike beregninger. Anne-Grete Strøm-Erichsen sier til bt.no at hennes parti vil kjempe til det siste for å opprettholde byrådets innstilling om en ytre bompengering.

Samtidig er Strøm-Erichsen svært oppmerksom på at det er viktig å vise en samlet politisk front utad, særlig overfor Stortinget.

Spleiselag

— Alle vi som var på møtet skal gi tilbakemelding mandag på det som vi drøftet i dag. Vi må vel finne et kompromiss, men for oss blir det utrolig vanskelig å gå bort fra prinsippet om at byrden med bompengene bør fordeles på flere, altså gjennom en ytre bompengering. Bergensprogrammet er et spleiselag, og dersom takstene økes, blir det enda mer urettferdig for dem som kjører for eks. fra Åsane til arbeid på Sandsli eller Kokstad. De må jo betale både frem og tilbake i dag, og det forholdet blir enda skjevere dersom takstene økes, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

<b>FLERE OG DYRERE:</b> Politikerne vil trolig gå inn for at det bygges noen nye bomstasjoner, og at takstene økes litt.