Byråd for barnehage, skole og idrett, Ruth Grung, sier at det har vært møte med Forsvaret om mulighetene for Koengen-området.

— Vi ønsker at området skal bli brukt til rekreasjon og være mest mulig åpent for befolkningen. Planen er at kommunen leier eiendommen av Forsvarsbygg. Vi har allerede fullfinansiert banen til åtte millioner kroner. Den ligger inne i idrettsmeldingen. Vårt forslag er å legge en kunstgressbane i området der det nå er parkeringsplasser, men dersom vi kan få tilgang til området som jernbaneverket har rundt tunnelen og jernbaneskinnene som ligger i området, vil vi kunne utnytte området enda bedre, sier Ruth Grung.

Idrettslag har behov

Flere idrettslag i området har stort behov for idrettsanlegg. De bruker store summer for å transportere sine aktive medlemmer ut av nærområdet til ledige idrettsanlegg. Dessuten vil en kunstgressbane gi store muligheter i kombinasjon med kulturaktiviteter:

— For å si det slik; slitasjen på en kunstgressbane i forbindelse med en rockekonsert, vil være minimal i forhold til det som skjer når konserten blir avviklet i Nygårdsparken, sier Ruth Grung.

Bergen kommune hadde møte med Forsvarsbygg 15. januar, og i et brev 6. februar presiserer kommunen sine ønsker om å prioritere bruken av Koengen til fotballbane med kunstgress. Bergen kommune skriver i sitt brev at man kan prioritere oppstilling av turistbusser i sommersesongen og at Koengen også bør rustes opp som park. Flytter ikke Gamle Bergen

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen er glad for at det kommer en offentlig debatt om Koengen-området:

— Nå må jeg si at det er ganske urealistisk å flytte Gamle Bergen til dette området. Dersom vi får til en ordning med bedre atkomst til museet Gamle Bergen fra sjøen, er det noe jeg vil jobbe for. Gamle Bergen ligger vakkert og riktig der det ligger nå, men at området ut mot sjøen må bli bedre utnyttet, er jeg enig i.

— Skal Koengen bli fotballbane?

— Vi tenker oss et fotballanlegg som først og fremst skal være til nytte for nærområdet. Men vi skal ta hensyn til estetikk og det historiske naboskap. Og så må vi kunne ha en fin park i området, og i tillegg en arena for kultur. Jeg synes ikke at vi skal sette alt dette opp mot hverandre, vi kan få til mye ved å se ting i sammenheng, sier byrådslederen som synes at det er viktig å få til en konstruktiv debatt om god bruk av Koengen.

Inntil videre ligger ballen bokstavelig talt hos Forsvarsbygg. Fra kommunens side er det ikke ønske om å sette opp noen bygg eller arrangement som krever at man graver i jorden, det vil kreve store utlegg til arkeologiske undersøkelser. Derfor er kunstgressbane, en park og enkle løsninger på spørsmålet om kulturarena veien å gå for Bergen kommune, som gjerne vil ha råderett over området i minst 40 år.