— Eg markerte den tragiske hendinga ved helsingsorda i starten av høgmessa. Under forbøna bad dessutan vi for Anne Slåtten, hennar næraste familie og vener, for den som har gjort brotsverket, og for politiet som no arbeider for å oppklare saka, fortel prost Sigurd Vengen.

Gårsdagens høgmesse var lagt opp som ei dåpsgudsteneste, og prosten seier det var viktig for han at ikkje den tragiske hendinga skulle fargelegge alt i den gledestunda ein dåp skal vere.

— På same tid følte eg at ei hending som opptek oss så sterkt, også måtte få komme til uttrykk, seier Vengen.

Mellom 220 og 230 personar tok del under gudstenesta i går. Prosten karakteriserer dette som eit godt besøk.

— Vi hadde den spesielle situasjonen i går at vi også vigsla den nye gravplassen i Førde. Eg trur nok likevel ein del av dei som søkte til kyrkja i går, gjorde det nettopp med bakgrunn i det som har skjedd.

Prosten gjekk sist veke ut gjennom lokalavisa Firda og oppmoda personen eller personane som står bak ugjerninga om å melde seg. «Du kan ikkje gå fri frå fengsel, men angrar du kan du gå menneskeleg fri», var bodskapen.

— Eg har utelukkande fått positive tilbakemeldingar på at eg gjorde det, seier Vengen.