30 døgn med telefonavlytting, smugling av narkotika tatt på fersken og de tiltaltes egne tatoveringer skulle bevise for retten at «Squad22» var en organisert, kriminell gruppe. De seks mennene fra Vestlandet var tiltalt etter den såkalte mafiaparagrafen.

Men Bergen tingrett mente mennene i alderen 23 til 38 år ikke kunne dømmes for mafiavirksomhet. Til det var gruppen for dårlig organisert. Bare to av dem hadde sine egne Squad22-tatoveringer. Og et smykke til fire av de tiltalte med tallet «22» kunne like godt være en referanse til byggefirmaet med et lignende navn, mener retten.

Aktor ikke fornøyd

Selve tallet kommer fra «Bad Boys»-filmene, som to av de tiltalte likte da de satt sammen i fengsel tidligere. B, som alfabetets andre bokstav, ble erstattet med 2.

Aktor i saken, statsadvokat Arild Oma, sier til bt.no at han så langt bare har skummet gjennom den vel 40 sider lange dommen.

Omas umiddelbare reaksjon er at han er misfornøyd.

— Jeg konstaterer at det er stort avvik mellom vår påstand og straffen de tiltalte har fått, sier Oma.

Han vil bruke de nærmeste dagene på å lese dommen og vurdere en anke.

Ikke mafiavirksomhet

De seks ble dømt til fengselsstraffer for å ha innført minst 120 liter av det narkotiske stoffet GBL fra Polen til Norge. I tillegg kommer befatning med metamfetamin og en rekke tyveri i bergensområdet.

Alle seks ble dømt til fengselsstraffer, men på langt nær hva aktor la ned påstand om: Statsadvokaten ba om fengsle i seks år for de to hovedtiltalte, en 38 år gammel entreprenør og en 33 år gammel, tidligere drapsdømt mann. De fikk henholdsvis 1 år og 8 måneder og 4 år og 6 måneders fengsel.

Advokatfullmektig Ulrik Sverdrup-Thygeson representerer 33-åringen som var sentral i entreprenørvirksomheten. Mannen er idømt en straff på fire og et halvt års fengsel, som er halvannet år lavere enn aktors påstand.

Sverdrup-Thygeson er fornøyd med at retten avviste påtalemyndighetens forsøk på å få hans klient dømt etter den såkalte mafiaparagrafen i straffeloven.

— Retten har slått fast at dette ikke var organisert kriminalitet. Vi har også fått medhold i at GBL ikke er noe dødsdop på linje med heroin. Dette var to prinsipielt viktige spørsmål i saken. Min klient er beredt til å ta den straffen han nå er blitt idømt, sier Sverdrup-Thygeson.

De involverte:

Entreprenør (38):

Sentral i byggefirmaet flere av de tiltalte knyttes til. Erkjente delvis straffskyld for innførsel av til sammen 120 liter GBL i to ulike transporter, og forsøk på innførsel av ytterligere 80 liter. Erkjente også befatning med nær 500 gram metamfetamin. Aktors påstand: 6 års fengsel. Tingrettens dom: 1 år og 8 måneder.

Drapsdømt (33):

Prøveløslatt etter drapsdom våren 2009. Også sentral i byggefirmaet. Nektet straffskyld for alle GBL-transportene og flere andre punkter som omhandler grov narkotikaforbrytelse. Erkjenner salg av 0,5 liter GBL, forsikringsbedrageri og brudd på våpenloven. Aktors påstand: 6 års fengsel. Tingrettens dom: 4 år og 6 måneder.

Drapsdømt (34):

Prøveløslatt etter drapsdom i 2009. Nektet straffskyld for alle GBL-transportene og flere andre punkter som omhandler grov narkotikaforbrytelse, og for å ha overlevert en pistol til to andre tiltalte. Erkjente skyld for en rekke tilfeller av innbrudd og tyveri av blant annet flere anleggsmaskiner, verktøy og materialer. Erkjente også flere narkotikaforbrytelser. Knyttes også til byggefirmaet. Aktors påstand: 8 års fengsel. Tingrettens dom: 5 år.

Narkodømt (31):

Sonet narkodom med de to drapsdømte, prøveløslatt våren 2010. Knyttes til byggefirmaet som er sentralt i saken. Erkjente delvis skyld for oppbevaring av omtrent 90 gram amfetamin og 9 liter GBL, samt flere mindre alvorlige narkolovbrudd. Nektet for GBL-transport og for befatning med nær 500 gram metamfetamin. Aktors påstand: 4 års fengsel. Tingrettens dom: 1 år og 10 måneder.

Narkodømt (26):

Erkjente delvis skyld for oppbevaring av omtrent 90 gram amfetamin og 9 liter GBL, samt flere mindre alvorlige narkolovbrudd. Nektet for å ha hatt noe med GBL-transport å gjøre. Aktors påstand: 2 års fengsel. Tingrettens dom: 5 måneder.

Tyveridømt (23):

Skal ha vært ansatt i byggefirmaet som er sentralt i saken. Erkjente delvis skyld for oppbevaring av omtrent 90 gram amfetamin og 9 liter GBL, samt flere mindre alvorlige narkolovbrudd. Aktors påstand: 1 års fengsel. Tingrettens dom: 4 måneder.

DØMT: De to drapsdømte mennene likte Bad Boys-filmene så godt da de satt i fengsel at de laget sine egne Squad22-tatoveringer. Nå er de igjen dømt til fengsel, for smugling av over hundre liter GBL fra Polen til Norge.
AFTENPOSTEN