Det er 20 år siden sist tabellene som brukes på ultralydundersøkelser ble laget. Mye har skjedd siden den tid, både når det gjelder teknologien og babyene.

Nå skal 650 babyer i Bergen få bestemme hva som er den norske «normalbabyen» år 2001.

Vi blir tyngre

For leger og jordmødre er det viktig å få så nøyaktige opplysninger som mulig om fosteret. Derfor bør tabellene de bruker på ultralydundersøkelsen være korrekte.

I løpet av de 20-årene siden de forrige tabellene ble laget, har vekten i den voksne befolkningen økt. De siste 30 årene har barns fødselsvekt i gjennomsnitt økt med 100 gram.

— Med de nye normaltabellene kan vi mye sikrere si hva som er termin, eller forventet fødselstidspunkt. Vi får også vite mer nøyaktig størrelsen på fosteret, noe som er viktig for å vurdere fosterets vekst, sier ansvarlig for prosjektet, lege Synnøve Lian Johnsen ved Kvinneklinikken på Haukeland sykehus.

Vil vite mest mulig

— Mange ganger er det ønskelig å vite mest mulig om fosteret, for eksempel når det ikke vokser som det skal, eller dersom det er komplikasjoner i svangerskapet. Også i forbindelse med abort innen 12 uke er nye normaltabeller viktige. I dag kan det være vanskelig å fastslå eksakt hvor mange uker gammelt fosteret er så tidlig i svangerskapet, sier Lian Johnsen.

Fremdeles trengs ca 500 gravide, friske kvinner til forskningsprosjektet, som er finansiert av Norges forskningsråd, Universitetet i Bergen og Haukeland sykehus.

Teknologi og etikk

I dag har alle fødende tilbud om ultralyd rundt uke 18, der alder på fosteret, antall fostre og eventuelle misdannelser blir undersøkt. Den nye teknologien gjør at vekstavvik nå vil kunne bli oppdaget tidligere. Men forskningsprosjektet skal ikke vurdere om ultralyd skal tilbys tidligere i svangerskapet.

— Ny teknologi gjør at avvik kan oppdages tidligere. Det er viktig at den etiske debatten kommer i forlengelsen av dette, sier lege Lian Johnsen.

SNART MOR IGJEN: Ingunn H. Angeltvedt er til ultralydkontroll på Haukeland sykehus.
FOTO: GIDSKE STARK