- Det gjør meg glad at min sak fikk KK til å forandre litt på sine retningslinjer, men samtidig gjør det meg trist. Hvorfor måtte det skje en tragedie før noe ble gjort med reglene? sier Amushkar Mahmoud.

I fjor høst mistet hun og ektemannen Ali Omer Mohammed sønnen Lawand. Gutten, som var parets førstefødte etter 22 års ekteskap, døde i mors liv 13 dager etter termin.

KK frikjent

Ekteparet klaget Kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus inn til fylkeslegen, som konkluderte med at KK ikke hadde brutt pliktene som følger av helselovgivningen. Samtidig ble KK pålagt å gjennomgå sine rutiner i forhold til overtidighet.

Det har KK gjort. I metode­boken heter det nå at førstegangsfødende kvinner — som er eldre enn 35 år og har passert termin med mer enn syv til ni dager - anbefales å bli indusert. Det betyr at fødselen settes i gang med medikamenter.

Klinikkoverlege Susanne Albrechtsen skriver i en e-post til BT at endringen bare er en presisering av det som tidligere har ligget i metodeboken angående alder og igangsetting av fødsel.

 Jeg begynner å bli i eldste laget, og vi har jo erfart at jeg ikke blir så lett gravid

- Den vil kun i liten grad bety noen endring, da allerede de fleste i denne gruppen blir indusert. Men på bakgrunn av utfallet i den aktuelle saken, har vi nøye vurdert om det var noe i våre rutiner og metoder som vi burde endre. Vi kom altså frem til at en presisering av alders­indikasjonen kanskje kunne være med å forebygge at det samme skulle skje igjen, skriver Albrechtsen.

Anbefalt å vente

Da Amushkar Mahmoud kom til kontroll ni dager over termin i oktober i fjor, ble hun sendt hjem og anbefalt å vente. Det samme skjedde da hun kom til kontroll tolv dager over termin.

På dag 12 forventet Mahmoud at fødselen skulle bli satt i gang, men hørte på legen som ville vente.

MISTET SØNNEN: Sønnen til ekteparet Amushkar Mahmoud og Ali Omer Mohammed døde i mors liv, 13 dager etter termin. - Hvorfor måtte det skje en tragedie før noe ble gjort med reglene? spør Mahmoud.
ODD E. NERBØ

Neste morgen kjente hun ikke liv, kontaktet KK og ble bedt om å se det an noen timer. Om kvelden dro hun til KK. Da var det for sent. Hun fikk vite at barnet var dødt.

KK-ledelsen har uttalt til fylkes­legen at de to ansvarlige legene fulgte avdelingens retningslinjer.

I metodeboken ved KK sto det den gang at det skal «vurderes å anbefale induksjon» for første­gangsfødende over 35 år som har gått mer enn syv til ni dager over termin.

Etter at fylkeslegen påla KK å gå gjennom sine rutiner, ble ordet vurderes tatt ut. Nå skal førstegangsfødende over 35 år bli anbefalt induksjon.

- Selvfølgelig med det forbehold at kvinnen selv ønsker det, presiserer klinikkoverlege Albrechtsen.

- Litt økt risiko

Knut Hordnes, som er leder av Norsk gynekologisk forening, opplyser at Helsedirektoratet har anbefalt sykehusene å begrense overtiden for kvinner over 35 år.

- Det er en noe økt risiko for fosterdød når kvinnen er over 35 år, men risikoøkningen har vært vurdert så liten at den ikke tidligere har ligget i foreningens veileder, uttaler han.

Norsk gynekologisk forening er i ferd med å justere fødselsveilederen i samarbeid med Helse­direktoratet.

Amushkar Mahmoud og ektemannen håper at de skal få en ny mulighet til å bli foreldre. Men hun er ikke optimistisk.

- Jeg begynner å bli i eldste laget, og vi har jo erfart at jeg ikke blir så lett gravid, sier 39-åringen.