Arne Colliander

Nå har fergekapteinen stevnet HSD for Midhordland herredsrett, med krav om sjøforklaring.

— Det gjør han som en siste utvei for å få belyst alle sikkerhetsspørsmålene han forgjeves har tatt opp, sier advokat Sigmund Z. Berg, som representerer Norsk Sjøoffisersforbund der fergekapteinen er medlem.

Halhjem-Sandvikvåg Den erfarne kapteinen har seilt for HSD i en årrekke. Han fikk gradvis større ansvar, og seilte inntil nylig som skipssjef på M/F «Ullensvang» i sambandet Halhjem-Sandvikvåg. For en tid tilbake ble han tatt ut av tjeneste og satt i land i noen uker, før han ble overført til en annen og mindre ferge. En slik omplassering er å betrakte som en degradering.

Kapteinen skal i lengre tid ha vært kritisk til HSDs sikkerhetshåndtering. Han skal ha følt at selskapet ikke har gjort nok for å rette opp rapporterte avvik etter Sjøfartsdirektoratets rutinemessige sikkerhetsinspeksjoner om bord.

Egne forslag Kapteinen skal også ha kommet med egne forslag til hvordan sikkerheten kunne bli bedre om bord på M/F «Ullensvang» og de øvrige fergene på den sterkt trafikkerte strekningen Halhjem-Sandvikvåg. Han skal ha krevd at maskinsjefen skulle være i maskinrommet under manøvrering til og fra land. De seinere årene har fergene «Ullensvang» og «Stord» vært innblandet i flere uhell som en følge av teknisk svikt på vei inn til fergekaiene. Kapteinen har også savnet vilje fra HSDs side til å installere utstyr som vil virke sikkerhetsfremmende.

— Han er levende opptatt av å gjøre fergene så sikre som mulig, og føler at HSD ikke tar dette alvorlig nok, sier advokat Sigmund Z. Berg.

- Flytter fokus I HSD-administrasjonen blir fergeskipperen i stedet oppfattet som «sta, vanskelig og egenrådig».

HSD beskriver tilfellet «som en personalsak som har bygd seg opp over lengre tid».

— Det er det absolutt ikke. Rederiet prøver å flytte fokus ved å gjøre dette til en personalkonflikt, og påstå at alt handler om samarbeidsproblemer, sier Sjøoffisersforbundets advokat, Sigmund Z. Berg.

Munnkurv HSD prøver å legge lokk på saken. Bergens Tidende kjenner til at selskapets informasjonssjef, Arild Sondre Sekse, nylig sendte ut en e-post til samtlige fartøyer der de ansatte fikk streng beskjed om ikke å snakke med media om denne saken.

— Hvis du oppfatter det som en munnkurv, er det gjerne det, kommenterer informasjonssjef Sekse. Han gjør det klart at HSD ikke ønsker å si noe mer om saken enn at det dreier seg om en personalkonflikt.

Ikke avgjort Det er ikke avgjort om Midhordland herredsrett kommer til å ta begjæringen om sjøforklaring til følge. En slik rettslig høring finner vanligvis bare sted når uhell har inntruffet. Herredsrett har gitt HSD frist til 1. september med å kommentere begjæringen om sjøforklaring. Selskapet kommer til å bestride at forholdet har noe i en sjøforklaring å gjøre.