— Tiltalte har grovt utnyttet den tillit både de fornærmede og deres foreldre viste ham. Ut fra sin lave alder har ikke barna hatt noen sjanse til å verge seg mot tiltaltes overgrep eller forstå hva som skjedde, sa Christoffersen i prosedyren.

Han påpekte at lagmannsretten hadde funnet tiltalte skyldig på samtlige punkt, og at hans alder og helse vil bli vurdert når han skal sone.

Christoffersen mente det var åpenbart at mannen også har forgrepet seg på sine to egne barn og den eldste datterens barn. Disse sakene er foreldet, men Christoffersen mente retten måtte ta hensyn til dette når den utmålte straffen.

Stress og frykt

— Jeg finner ingen formildende omstendigheter i denne saken. Tiltalte har forgrepet seg mot egne barn, sa Christoffersen.

Bistandsadvokatene redegjorde for hvordan de tre jentene mannen er dømt for å ha misbrukt er blitt preget.

Stress, frykt, depresjon, angst, mørkeredsel og dårlige resultater på skolen er felles for de to eldste jentene.

— Min klient har fungert dårlig og sluttet på skolen gjentatte ganger opp gjennom årene. Hun sliter med å ha fysisk kontakt med andre og har hatt selvmordstanker. Hennes lege og psykolog mener dette er et resultat av overgrepene hun ble utsatt for, sa bistandsadvokat Ingelin Morken Gundersen.

Hun representerer datteren som svigersønnen har fra et tidligere forhold, i tillegg til den 15 år gamle jenten som er 79-åringens barnebarn.

355.000 kroner

I retten kom det frem at 15-åringen sier hun ikke er skadet av overgrepene.

— Men foreldrene frykter at dette vil vise seg senere. De forteller at hun aldri er nedpå og er et uromoment i klassen. Hun har heller ikke normal kontakt med jevnaldrende gutter, sier Gundersen.

Dag Hustvedt er bistandsadvokat for bestefarens 19 år gamle barnebarn.

— Hun har allerede utsatt studier i ett år. Hun forteller at hun er stresset, mørkeredd, har slitt på skolen med økt fravær og dårlige resultater. Hennes psykolog har forklart at hun er blitt barnsliggjort og setter dette i direkte sammenheng med overgrepene.

Bistandsadvokatene ba om at de tre jentene til sammen får 355.000 kroner i oppreisningserstatning. Den skal fungere som «et plaster på såret».