Mannen hadde fredag oppsøkt Aetat fordi utbetalingen av dagpengene var forsinket, men da han ikke fikk pengene, gikk han til politiet med saken.

Han ba om politiets hjelp til å ordne opp med Aetat. Ellers kunne han komme til å ta med kniv til Aetat og drepe noen der.

— Ble oppfattet som truende - Den siktede møtte opp i politivakten klokken 11 fredag kveld, og kom da med disse truslene, og han gjentok dem flere ganger. Selv om han nå sier at han ikke hadde noen intensjon om å gjøre alvor av dem, så oppfattet politiet ham som truende, forteller politiadvokat Kaare Sognstad til bt.no.

Dermed bar det rett i kjelleren på politihuset for 28-åringen. Han er tidligere bøtelagt to ganger tidligere for liknende saker i Oslo, og skal i desember i retten her i Bergen, tiltalt for trusler og skadeverk mot et sosialkontor og Aetat.

Mannen klaget over at han ikke fikk dagpenger selv om han hadde levert meldekort, og sa i går at hvis ikke politiet gjør noe, så må han gå til Aetat og lage bråk slik at det tar ham på alvor.

I stand til å skade Den siktede sa at hvis han hadde hatt planer om å ta med kniv til Aetat, så hadde han ikke gått til politiet og fortalt det.

Han gikk til politiet for å få hjelp så han ikke skulle lage bråk. Han begjærte seg løslatt, og mente det ikke var noen grunn til å holde ham varetektsfengslet.

Men samtidig sa han at hvis han ikke fikk hjelp av politiet, så måtte han gjøre noe for at de (Aetat, red. anm.) skal forstå at han mener det alvorlig. Og på aktors spørsmål sa han at det var mulig at han kanskje kunne skade noen på Aetat..

Aktor begjærte mannen varetektsfengslet frem til den siktede i desember skal møte i retten for de truslene han tidligere har kommet med mot Aetat og sosialkontor.

Retten påpekte at den siktede har svært lav terskel for å la frustrasjon og sinne få utløp og mente det var fare for gjentakelse.

Nå ser det ut som om 28-åringen må belage seg på å tilbringe ventetiden i fengsel. Han var imidlertid uenig i kjennelsen, og påkjærte på stedet.