• Vi ba om å få en kirke, men har fått en katedral.

Slik beskriver menighetsrådsleder Siri Brekke den nye Sælen kirke, som er bygget like ved idrettsanlegget Varden amfi i Fyllingsdalen.

Menighetens forventninger er mer enn innfridd når biskop Ole D. Hagesæther vigsler kirken til 40 millioner kroner søndag formiddag. Da har man ventet på ny kirke i hele 37 år i Sælen.

Kirken er ý som Babels tårn ý reist i teglstein. Mens Babels tårn ble bygget for å kunne klatre opp til Gud, er imidlertid den nye teglsteinskirken reist for at Gud skal komme ned til menneskene, presiserer sokneprest Frode Øglænd.

120.000 steiner

Hele 120.000 steiner er gått med det vakre gudshuset, som både forener den tradisjonsrike langkirken med en moderne arbeidskirke. Det høyreiste kirkerommet med opp til 15 meter under taket, er fysisk atskilt fra menighetsavdelingen. Det var også et sterkt ønske fra menigheten, da kirken ble planlagt.

— Vi ønsket oss en kirke som både skal være vakker og himmelvendt, tjene til Guds ære og menighetens behov. Vi ville ha en kirke for tilbedelse, forkynnelse, opplæring og fellesskap. Her har vi fått alt, legger en stolt menighetsrådsleder til.

Uvirkelig

Sokneprest Frode Øglænd har heller ikke problemer med å hente frem de store superlativene.

— Når vi har ventet så lenge, får jeg nesten en uvirkelighetsfølelse når kirken endelig står ferdig. Her har vi fått et møtested mellom Gud og mennesker. Kirken er både himmelvendt og jordnær på samme tid, en liten katedral for store og små mennesker, sier han.

Sælen kirke, som er tegnet av Oslo-arkitekten Nikolai Alfsen, får plass til 400 mennesker i den høyreiste kirkesalen med opp til 15 meter under taket. Den har et høyt kirketårn på hele 28 meter, men ellers er alt på ett plan. Brudepar må ta seg frem 22 meter før de kommer til alters. Kirkeorgelet kommer på plass først neste høst. Det får 22 stemmer og vil koste 2,6 millioner kroner. Orgelet er for øvrig landets første pipeorgel med elektroniske tilknytningsmuligheter, noe som vil gi en helt spesiell elektroakustisk klang i kirkerommet.

Det langkirkeformede kirkerommet er altså fysisk atskilt fra menighets- og ungdomsavdelingen, og midt imellom finner man et lyst, stort og trivelig innendørs kirketorg, som blant annet skal brukes til utstillinger, kirkekaffe og uformelle møter mellom mennesker.

Barn og unge

— Vårt store satsingsområde nå blir barne- og ungdomsarbeidet, ikke minst fordi det er mange barnefamilier blant de nær 8000 menneskene i Sælen menighet. Vi ansetter egen ungdomsarbeider og vil nå utnytte de mulighetene kirke gir. Allerede i neste uke vil vi være i gang med et tilbud til småbarn og deres foreldre, sier Siri Brekke.

ALTERVEGG: Sokneprest Frode Øglænd er svært godt fornøyd med alterveggen i teglstein, som skal vise Guds stjernehimmel.
SÆLEN KIRKE: Den nye klirken i Sælen har et høyreist kirkerom og 28 meters tårn.
FOTO: ARNE NILSEN