Den uvanlige saken har skapt sterke reaksjoner blant sensorene, som føler seg dårlig behandlet. De får støtte fra jussprofessor.

22. juni i år kommer en mann til avtalt oppkjøringstime hos Statens vegvesens trafikkstasjon i Fyllingsdalen.

Sensoren, som tar imot mannen, synes han oppfører seg litt merkelig. Rett nok er de ansatte ved trafikkstasjonen vant til litt av hvert når elevene skal kjøre opp, men denne mannen er det noe ekstra ved.

Politiet har ikke tid

Sensoren tar kontakt med sjefen og ber om råd. Kan eleven være ruset? undrer de seg.

Det lukter ikke alkohol av ham, og mannen har heller ikke ustø gange. De blir enige om å kontakte politiet.

Svaret de får er ikke hva de har ventet: Politiet har så mye å gjøre, at de ikke har tid til å rykke ut for å sjekke en mulig mistanke om ruspåvirkning. De ber vegvesenets egne folk vurdere saken.

Sensoren bestemmer seg for å se an situasjon litt og utsetter oppkjøringen et kvarters tid. Deretter legger de ut på veien. Eleven virker å ha kontroll over kjøringen, men etter en stund blir sensoren urolig. Elven virker sløv, og holder nesten på å sovne.

I mellomtiden har sjefen på trafikkstasjonen ringt og purret på politiet.

Purringene får politiet til å reagere. En patrulje fra Laksevåg politistasjon rykker ut og stopper bilen i Olsvik. Ganske riktig er kjøreeleven påvirket — trolig av diverse narkotiske stoffer.

Betjentene fra Laksevåg reagerer sterkt på at sensoren har sluppet eleven til bak rattet, og skriver en anmeldelse.

Nå har både sensoren og sjefen hans fått status som mistenkt. Politiet mener de har brutt veitrafikklovens paragraf 17.2, hvor det blant annet heter at du ikke skal gi fra deg bilen til en person som ikke er i stand til å kjøre den.

Det kan også bli snakk om å utvide saken til å gjelde uforstand i tjenesten, får BT opplyst fra en kilde.

Har fått munnkurv

Ingen av de aktuelle personene ved trafikkstasjonen vil uttale seg til BT. Ledelsen i Statens vegvesen har bestemt at de ikke skal si noe om saken så lenge etterforskningen pågår.

BT vet at saken har skapt sterke reaksjoner internt, og at de ansatte føler det feil at de skal straffes når de attpåtil varslet politiet, og politiet valgte ikke å komme. De savner også et eget regelverk, som gir dem fullmakt til å nekte en elev å kjøre opp.

- Bør avklares

Politiadvokat Bjarte Aarlie i Hordaland politidistrikt bekrefter at det er opprettet sak mot to ansatte ved trafikkstasjonen. Og at eleven var ruset.

— Vi har fortsatt en del etterforskning igjen, så derfor vil jeg ikke si så mye om saken nå. Spørsmålet vi skal avklare er om sensoren og hans leder har gjort seg skyld i brudd på veitrafikkloven når de lot kjøretimen begynne, sier Aarlie.

— Trafikkstasjonen forsøkte å få politiet til å komme og sjekke eleven, men dere hadde ikke tid. Forstår du at de nå reageres på at politiet vil straffe sensoren og sjefen hans?

— Jeg ønsker ikke å gå i noen åpen dialog om dette. Vi skal etterforske saken og så får vi se hva det fører til. Men det er viktig å få avklart hvor grensen går for når biltilsynets folk skal gripe inn.

— Sensorene sier de ikke har noe regelverk for å stoppe en oppkjøring?

— Det er mulig, men de har et selvstendig ansvar for å sørge for at veitrafikkloven følges, sier Aarlie.

Ørjan Deisz