— Lavt konfliktnivå og et godt arbeidsmiljø, hevdet flere dommere om Bergen tingrett i BT på søndag.

Men domstolens egen årsrapport om helse, miljø og sikkerhet (HMS) for 2005 viser at verken ledelsen eller verneombudet oppfattet det slik. I rapporten som ble sendt til Domstoladministrasjonen (DA) tidlig i fjor, ber Bergen tingrett DA i klartekst om hjelp til «stressmestring og konfliktløsning».

Dette faller også inn i det bildet BTs artikkel ga om forholdene i Bergen tingrett på søndag.

- Ingen kommentar

— Jeg ønsker ikke å kommentere interne forhold, sier daværende sorenskriver og leder for Bergen tingrett, Martin Tenold. Han var sorenskriver fra januar 2005 til utpå nyåret i år. Nå er han dommer i Gulating lagmannsrett.

Heller ikke DA vil si stort om «bønnen» om hjelp fra Bergen.

— Vi gir domstoler som ønsker det råd om hvordan de kan knytte til seg ekstern kompetanse, for eksempel i spørsmål om arbeidsmiljø. Også Bergen tingrett har fått slike råd, sier informasjonssjef Erling Moe i DA.

Til tross for at Bergen tingrett har slitt med konflikter og andre problemer i arbeidsmiljøet i flere år, har ledelsen unnlat å foreta en rekke tiltak. Tiltak som i mange organisasjoner blir brukt for å skape godt arbeidsmiljø og mestre konflikter:

- Burde hatt samtaler

***** Bergen tingrett har ikke gjennomført medarbeidersamtaler på årevis, om noen gang. Det fremgår av årsrapportene om HMS for årene 2003 til 2006.

  • Tingretten har ikke hatt Arbeidsmiljøutvalg (AMU) disse årene, men i rapporten for 2006, signert og innsendt for noen uker siden, står det at det AMU er under etablering.
  • Tingretten har heller ikke utarbeidet noen handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet disse årene.

— Hvorfor hadde dere ikke medarbeidersamtaler?

— Årsaken er dels at ingen ba om det, dels at vi brukte mye oppmerksomhet på omorganisering. Temaet ble ikke diskutert. Men vi hadde samtaler med den enkelte ansatte om ønsker og synspunkt i forbindelse med omorganiseringen, sier Martin Tenold.

— Burde dere hatt slike samtaler tatt i betraktning problemene i tingretten?

— Sett i ettertid kunne det vært en fordel, sier han.

Skal undersøke miljøet

— Hvorfor etablerte dere ikke Arbeidsmiljøutvalg tidligere?

— Fordi det ikke er påkrevd i domstoler av denne størrelsen. Men det burde nok vært etablert AMU tidligere, sier han.

Ifølge Arbeidsmiljøloven er det kun arbeidsplasser med mer enn 50 ansatte som er pålagt å ha AMU. Bergen tingrett har ca. 30 ansatte.

Ifølge Tenold var intensjonen å lage en HMS-plan etter omorganiseringen og sammenslåingen med Bergen byfogdembete. Men så ble dette arbeidet utsatt.

Ifølge Domstoladministrasjonen er det ikke gitt pålegg om at medarbeidersamtaler skal gjennomføres. I en e-post påpeker DA også at verken medarbeidersamtaler, HMS-planer eller AMU «i seg selv skaper et godt arbeidsmiljø».

— Det avgjørende er god dialog på arbeidsplassen året rundt, skriver informasjonssjef Erling Moe.

Han skriver videre at det ikke er tilfredsstillende at Bergen tingrett ikke har hatt AMU, men at det nå er etablert. En HMS-plan skal også på plass.

Moe skriver også at Domstoladministrasjonen for en tid tilbake leide inn Statens arbeidsmiljøinstitutt for å få gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i alle domstolene.