Nå er en 23 år gammel bergenser dømt til forvaring i 7 år og 6 måneder etter å ha blitt funnet skyldig i en rekke kriminelle handlinger.

Nær ved å dø

Det mest alvorlige skjedde natt til 21. april i fjor, da han knivstakk en 21 år gammel mann på en fest i Damsgårdsveien.

Retten mener han angrep den andre på grunn av sinne eller sjalusi.

Offeret ble stukket fem ganger, blant annet i hjertet. Han var nær ved å dø, men legene på Haukeland reddet livet hans.

23-åringen ble også dømt for å ha kastet rundt en liter varm matolje på en fengselsbetjent. Fengselsbetjenten fikk 1. og 2. grads forbrenningsskader.

Dessuten ble mannen dømt for seksuell omgang med en jente under 16 år og fem tilfeller av vold mot offentlig tjenestemann.

Psykiske lidelser

Til tross for at han er dømt tidligere, har han ikke blitt lovlydig. Mens han satt varetektsfengslet for drapsforsøk, angrep han en fengselsbetjent i Trondheim med varm matolje. Dette skjedde i august, kort tid før rettssaken kom opp. I rettssalen satt 23-åringen med sikkerhetsseler og under kontroll av ekstra politistyrker.

Han ba da om å bli dømt til tvungen psykisk helsevern eller forvaring. De sakkyndige mener 23-åringen er strafferettslig tilregnelig, og dermed kan han ikke dømmes til helsevern.

Ifølge dommen har han psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser som følge av flere års narkotikabruk. Han lider også av paranoid og dyssosial personlighetsforstyrrelse.

«Tiltalte har vært rusmisbruker fra han var ca. 14 år, og har vært voldelig både under påvirkning av rusmidler og uten slik påvirkning. Han er uten utdanning, har ikke vært i jobb over tid og har til dels levd et vagabonderende liv», heter det i dommen.

— Fengsel ikke tilstrekkelig

Retten mener at enn tidsbegrenset fengselsstraff ikke er egnet til å få mannen til å leve et lovlydig liv.

«På bakgrunn av en helhetsvurdering finner retten det ikke sannsynlig at det vil ha skjedd noen endring av betydning ca. 6 år frem i tid. Dette innebærer at en tidsbegrenset straff ikke anses tilstrekkelig til å verne samfunnet», heter det i dommen.

Statsadvokat Trond Høvik ba om forvaring i 8 år og 3 måneder, men retten mener 7 år og 6 måneder, med en minstetid på 5 år, er passende straff.

23-åringen er også dømt til å betale 600.000 kroner i erstatning til knivofferet og 20.000 kroner til jenten han hadde sex med. Fengselsbetjenten får 40.000 kroner i erstatning.

— Min klient har tatt beteknkningstid og vil vurdere om han skal anke. Han er fornøyd med deler av dommen, men reagerer blant annet på at han er dømt for drapsforsøk, sier forsvarer Jørgen Riple.