I november i fjor ble det kjent at tidligere Betanien-direktør Are Blomhoff, er siktet for grovt underslag.

Over en periode på syv år skal Blomhoff ha tappet stiftelsen for 14,6 millioner kroner.

Lotteri— og stiftelsestilsynet åpnet tilsynssak mot Betanien i kjølvannet av siktelsen mot Blomhoff.

Nå har tilsynsorganet satt sin egen tilsynssak i bero i påvente av en ekstern gransking.

— Vi åpnet tilsynssak på stiftelsen i november 2013, og har siden hatt mye dialog med både styret og politiet. Nå blir det i tillegg en ekstern gransking, og vi vil ikke foreta ytterligere undersøkelser i saken - eller konkludere med noe - før granskingsrapport foreligger, sier avdelingsdirektør Gunn Merete Paulsen i en pressemelding.

- Vil bidra til ro

Det er revisjonsfirmaet BDO som har fått i oppdrag å undersøke hvordan den høyt betrodde Betanien-sjefen har kunnet tappe egen arbeidsgiver over så mange år uten å bli oppdaget.

Den eksterne granskingen er planlagt avsluttet innen mai i år.

— Vår oppfatning er at styret har et ønske om å få full oversikt over hva som har skjedd, og det er et godt utgangspunkt for å rydde og skape ro rundt stiftelsen. Vi er opptatt av at stiftelsen følger lover og vedtekter, men vi ønsker også å ta vare på stiftelsen og bidra til ro av hensyn til formål og ca. 550 ansatte, sier Paulsen.

Det har ikke lyktes BT å komme i kontakt med Paulsen tirsdag formiddag.

Tema på møte

Styreleder Christian Hysing-Dahl i Stiftelsen Betanien bekrefter at styret ble oppfordret til å hyre inn eksterne granskere.

— Spørsmålet ble diskutert på ett av møtene vi hadde med Stiftelsestilsynet. De mente det kanskje ville være fornuftig å be andre gjennomføre undersøkelser, og ba oss iverksette ytterligere gransking. Samarbeidsklimaet har vært godt mellom oss og tilsynsorganet, understreker han.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal holde kontroll med at stiftelsene arbeider i samsvar med norsk lov. De siste fire årene har Stiftelsestilsynet anmeldt 28 mulige straffbare forhold til politiet.

Forberedt på kritikk

Målet med den eksterne granskingen er å undersøke og vurdere omfanget av underslaget, stiftelsens internkontroll og styrets håndtering av saken.

Hysing-Dahl tror ikke at styret i Stiftelsen Betanien vil gå helt klar av kritikk når tilsynet er gjennomført.

— Vi er forberedt på at det vil komme kritiske merknader til oss som styre. Det vil være naturlig i en sak som denne, med de realitetene saken inneholder. Det er også en av grunnene til at vi ønsker ytterligere gransking, sier han.

STYRELEDER: Styreleder Christian Hysing-Dahl i Stiftelsen Betanien Bergen bekrefter at Stiftelsestilsynet mente det var behov for ytterligere gransking.
Tor Høvik

Har erkjent underslag

Are Blomhoff har i politiavhør erkjent grovt underslag. Det samme gjorde han da han ble konfrontert av sin egen styreleder i januar i fjor.

Som BT har skrevet tidligere, tok det nesten 11 måneder fra Are Blomhoff innrømmet underslag, til Betanien anmeldte saken til politiet.