Helsevesenet mente mannen ikke var syk nok. Hans datter fortviler over situasjonen. Søndag opplevde hun at faren tente fyr på barndomshjemmet hennes.

— Vi har oppfattet ham som psykotisk. Vi har sett ham slik før, og kjenner ham. Legen har ikke tatt det på alvor. Det er utrolig at det må gå så langt som det nå har gjort, sier datteren.

Hun ønsker ikke å stå frem med navn eller bilde.

Sendt hjem i drosje

Hun forteller at faren har vært syk siden hun var liten. Han har vært innlagt til psykiatrisk behandling tidligere. Datteren og familien for øvrig er opprørt over at en person med hans sykehistorie ikke får den hjelpen han trenger. Da datteren ringte legevakten i november, ble han hentet av ambulanse og politi. Men han ble ikke innlagt.

— De hadde ham inne i fem minutter og sendte ham hjem i drosje. Han var ikke syk nok til å legges inn med tvang. De sa at så lenge det ikke var fare for liv og helse, hadde de ikke mulighet til å legge ham inn, sier datteren.

Gjennom oppveksten hennes har familien fått god hjelp av barnevern, politi og skole. Det er helsevesenet hun har noe å utsette på. Hun har store problemer med å forstå at en mann som er syk, gjentatte ganger sendes hjem til seg selv. Alene. Kun med nye medisiner.

— Hvordan opplever du det som skjedde på søndag?

— Det er et mareritt som blir virkelig. Jeg har lenge gått rundt med frykten for at dette skulle skje. Det er en veldig stor påkjenning, sier hun.

— At vi ikke blir tatt på alvor av helsevesenet er egentlig det verste, legger hun til.

Strenge tvangskrav

Kvalitetsoverlege Margareta Dramsdahl ved Psykiatrisk divisjon i Helse Bergen verken kan eller vil uttale seg om 43-åringen. Hun sier imidlertid på generelt grunnlag at lov om psykisk helsevern setter klare grenser for når man kan bruke tvang for å legge inn en pasient.

— Loven har ganske strenge krav fordi det er svært alvorlig å frarøve et menneske frihet og frivillighet, sier Dramsdahl.

En person kan ikke legges inn under tvang med mindre vedkommende har en alvorlig sinnslidelse. Det trenger ikke være en diagnose, men vil ofte dreie seg om en psykotisk tilstand. Legene som vurderer pasienten må også ta hensyn til tilleggskriterier som at en innleggelse er nødvendig fordi det er fare for pasientens eller andres liv eller helse.

Kun frivillig hjelp

— Det skal være en nærliggende og alvorlig fare for dette. To leger må vurdere pasienten uavhengig av hverandre, sier Dramsdahl.

— Hva skjer hvis legene ikke finner grunnlag for tvang?

— Da må hjelpen baseres på frivillighet. Hvis en person da ikke ønsker hjelp, kan man ikke tvinge vedkommende til dette. Det er her det er problematisk, men vi må kun bruke tvang i de tilfellene vi faktisk finner det nødvendig og i tråd med lovens krav, sier Dramsdahl.

Når kriteriene for tvungent psykisk helsevern ikke er oppfylt, finnes det ingen muligheter for helsevesenet å hjelpe en pasient som selv nekter å motta hjelp. Da er eneste muligheten politiet, dersom vedkommende har brutt straffeloven.